Expedia+-ohjelma ("ohjelma") tarjotaan Expedia.fi-sivuston asiakkaille Expedia, Inc. -yhtiön yksinomaisen harkinnan perusteella, ja se on avoin ainoastaan vähintään kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on kelvollinen sähköpostiosoite ja jotka ovat liittyneet mukaan ohjelmaan ("jäsen(et)"). Osallistumalla ohjelmaan jäsenet voivat ansaita Expedia+-pisteitä (”Expedia+-pisteet" tai "pisteet") varaamalla ja toteuttamalla pisteisiin oikeuttavia matkoja Expedian kautta sekä käyttää käytettävissä olevia pisteitä tiettyihin matkapalkintoihin, jotka ovat riippuvaisia näistä ehdoista sekä pisteisiin oikeuttavien matkojen ja palkintojen saatavuudesta. Expedia+-pisteiden ansaitseminen edellyttää, että pisteisiin oikeuttava matka on toteutunut. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä, Expedia+-jäsen, yövyit varaamassasi hotellissa, lensit lentomatkasuunnitelmasi mukaisesti, käytit vuokra-autoa, jonka varasit osana pakettilomaasi, tai osallistuit aktiviteettiin, jonka varasit ja maksoit. Termit "sinä" ja "sinun" näissä ehdoissa viittaavat kehen tahansa jäseneen ja kehen tahansa asiakkaaseen, joka on kelvollinen osallistumaan ohjelmaan.

Jäsenyys Expedia+-ohjelmassa katsotaan mitättömäksi, mikäli se on lailla kielletty jäsenen asuinosavaltiossa tai asuinmaassa, ja tarvittaessa sitä voidaan muuttaa vastaamaan tällaisia lakeja tai säädöksiä.

Expedia voi yksinomaisen harkintansa mukaan muuttaa mitä tahansa ohjelman ehtoa – mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, sääntöjä koskien Expedia+-pisteiden ansaitsemista ja lunastamista, pisteiden vanhenemiskäytäntöjä sekä niitä tuotteita ja palveluita, joista pisteitä voidaan ansaita ja joita niillä voidaan lunastaa – milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta tai ennakkoilmoituksella, myös niissä tapauksissa, joissa nämä muutokset voivat vaikuttaa mahdollisuuksiisi käyttää jo ansaitsemiasi pisteitä tai palkintoja. Expedia pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella estää kenen tahansa Expedia+-jäsenen osallistuminen, mikäli jäsenen havaitaan puuttuneen ohjelman toimintaan tai mikäli hän toimii näiden ehtojen vastaisesti tai vilpillisesti tai petollisesti. Kenen tahansa Expedia+-jäsenen mikä tahansa yritys horjuttaa ohjelman laillista toimintaa voi olla rikos- ja yksityisoikeuden vastaista, ja, mikäli tällainen yritys tehdään, Expedia pidättää oikeuden hakea täyttä lain sallimaa vahingonkorvausta keneltä tahansa henkilöltä. Se, ettei Expedia toimeenpane jotakin näistä ehdoista, ei merkitse sitä, että kyseisestä sopimuslausekkeesta olisi luovuttu. Expedia ei anna minkäänlaisia ohjelmaa koskevia takeita, takuutodistuksia tai edustuksia. Ellei lainsäädännössä toisin määrätä, vapautat Expedian sekä sen yhteistyökumppanit ja liikekumppanit kaikesta vastuusta, mitä tulee Expedia+-pisteiden ansaitsemiseen, lunastamiseen ja käyttöön, mukaan lukien kaikki edut, jotka niiden vastaanottamisen jälkeen ovat hävinneet, on varastettu tai tuhottu. Expedian palveluntarjoajat eivät liity mitenkään Expedia+-ohjelman hallinnointiin tai ole siitä vastuussa.

Ohjelmalla ei ole ennalta määriteltyä päättymispäivää, ja se on voimassa siihen asti, kunnes Expedia päättää lopettaa ohjelman. Expedia voi lopettaa ohjelman milloin tahansa. Ohjelman päättymisen jälkeen sinulla on päättymispäivästä lukien yhdeksänkymmentä (90) päivää aikaa käyttää tililläsi olevat Expedia+-pisteet. Tämän päivämäärän jälkeen menetät kaikki pisteet ilman korvausta.


 • Ohjelman käytön jatkaminen on osoitus näiden ehtojen muutosten hyväksymisestä. Vastaat itse kaikkien Expedian näihin ehtoihin mahdollisesti tekemien muutosten seuraamisesta. Näiden ehtojen ajankohtainen versio on saatavana sivustolla osoitteessa www.Expedia.fi/rewards, ja se korvaa kaikki näiden ehtojen aikaisemmat versiot.

 • Sinulla täytyy olla tili Expedia.fi-sivustolla, jotta voit liittyä Expedia+-ohjelmaan. Voidaksesi ansaita Expedia+-pisteitä Expedian varauksista sinun tulee olla liittynyt jäseneksi Expedia+-ohjelmaan ennen varauksen tekemistä sekä olla kirjautunut tilillesi ennen varaamista. Pisteitä ei voi ansaita Expedia.fi-sivustolla tehdyistä varauksista, mikäli et ole kirjautuneena tilillesi. Mikäli liityt Expedia+-ohjelmaan varauksen tekemisen jälkeen mutta ennen kuin matka on tehty, varauksesta ei kerry pisteitä.

 • Ohjelmaan liittyneenä jäsenenä saat säännöllisesti tilin ylläpitoon liittyviä päivityksiä sähköpostitse. Jäsenet voivat erota ohjelmasta Expedia.fi-sivuston tilitietosivun kautta. Mahdollisuutesi ansaita ja lunastaa Expedia+-pisteitä poistetaan sen jälkeen, kun olet eronnut. Jos eroat ohjelmasta, et enää voi tarkistaa tiliyhteenvetoasi, et saa tulevista varauksista Expedia+-pisteitä etkä voi lunastaa mahdollisia Expedia+-pisteitäsi. Mikäli tililläsi on pisteitä erotessasi, ne vanhenevat neljäntoista (14) päivän kuluttua eroamispäivästä.

 • Expedia myöntää pisteitä vain sen tilin omistajalle, jonka kautta pisteisiin oikeuttava varaus on tehty. Muut matkasuunnitelmassa matkustajiksi nimetyt henkilöt eivät ansaitse pisteitä. Mikäli toimit matkanjärjestäjänä ja varaat matkan toiselle henkilölle käyttäen Expedia-tilisi Järjestäjä-asetuksia, se henkilö, jonka tiliä käytät matkan varaamiseen, ansaitsee pisteet pisteisiin oikeuttavasta varauksesta vain, mikäli hänen Expedia-tilinsä on liittynyt ohjelmaan ja hänellä on käytössä oleva tili.

  Pisteisiin oikeuttavan varauksen jälkeen odotettavissa oleva määrä Expedia+-pisteitä pidetään odottavassa tilassa kunnes toteutuneesta matkasta on kulunut kolmekymmentä (30) päivää. Kuten edellä mainittiin ja selkeyden vuoksi, "toteutunut matka" tarkoittaa, että sinä, Expedia+-jäsen, yövyit varaamassasi hotellissa, lensit lentomatkasuunnitelmasi mukaan, käytit vuokra-autoa, jonka varasit osana pakettilomaasi, tai osallistuit tapahtumaan, jonka varasit ja maksoit. Odottavat Expedia+-pisteet eivät ole lunastettavissa. Kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen pisteet vaihtuvat odottavasta tilasta käytettävissä olevaan. Kun Expedia+-pisteet ovat käytettävissä, jäsen voi lunastaa ne. Varaushetkellä laskettu odottavien Expedia+-pisteiden määrä perustuu varatun ja toteutuneen matkasuunnitelman tietoihin. Varattuun matkasuunnitelmaan tehtävien muutosten ja peruutusten myötä odottavien pisteiden arvioitu määrä ja jäsenen tilille lisätty matkasuunnitelman mukainen lopullinen pistemäärä voivat erota toisistaan. Expedia+-pisteitä ei voi ansaita palveluntarjoajien veloittamista muutos- tai peruutusmaksuista.

  Expedia pidättää oikeuden peruuttaa milloin tahansa kaikki odottavat tai käytettävissä olevat Expedia+-pisteet, jotka ansaittiin tai myönnettiin käyttämättömistä matkatuotteista. Expedia+-pisteet peruutetaan sellaisissa tilanteissa, joissa jäsen saa hyvityksen joko Expedialta tai matkapalveluntarjoajalta tai kauppiaalta. Expedia peruuttaa pisteet, jotka on ansaittu petollisesti, vilpillisin tai väärennetyin tiedoin.

  Expedialla on oikeus tarkkailla kaikkia jäsenen tilitoimintoja. Mikäli Expedia+-tililläsi näkyy merkkejä petoksesta, väärinkäytöstä tai epäilyttävästä toiminnasta, Expedia voi sulkea tai jäädyttää tilisi välittömästi ja voit menettää keräämäsi Expedia+-pisteesi. Mikäli olet toiminut vilpillisesti, Expedia pidättää oikeuden ryhtyä mihin tahansa tarvittaviin oikeudellisiin toimiin ja saattaa olla oikeutettu takavarikoimaan kaikki edut, jotka on lunastettu tämänkaltaisen toiminnan seurauksena. Tämän lisäksi saatat olla velvollinen korvaamaan Expedialle aiheutuneet taloudelliset kulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikustannukset ja vahingot, etkä saa tulevaisuudessa osallistua Expedia+-ohjelmaan. Vilpillisiksi havaitut varaukset menettävät Expedia+-pisteensä, ja tili, jonka kautta vilpilliset varaukset on tehty, jäädytetään niin, ettei sen kautta voi enää ansaita tai lunastaa pisteitä. Jos haluat riitauttaa tilin jäädyttämisen tai Expedia+-pisteiden menettämisen, soita numeroon 09 725 19 837.

  Mikäli tililläsi ei ole oikeaa määrää Expedia+-pisteitä, jotka sinulle olisi Expedian mukaan pitänyt myöntää, Expedia pidättää oikeuden lisätä tai vähentää pistesaldoasi. Jos uskot, että tililläsi on ollut epäilyttävää toimintaa, ota välittömästi yhteyttä Expedian asiakaspalveluun. Mikäli käy ilmi, että olet ollut petoksen uhri, ansaitsemasi pisteet voidaan siirtää uudelle tilille.

  Pisteiden ansaitseminen, lunastusmäärät ja elite-statuksen kokonaisvarausarvon edellytysvaatimukset määritetään paikallisen valuutan vaihtokurssien mukaan suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Näet keräämäsi ja lunastamasi pisteet tilitietosivultasi. Expedia+-pisteillä ja palkinnoilla ei ole rahallista arvoa, eikä niitä voi vaihtaa tai lunastaa rahaksi. Expedia+-pisteitä ei voi luovuttaa, myydä, siirtää ja/tai pantata sivullisille. Sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita laillisia intressejä Expedia+-pisteisiin. Olet vastuussa kaikista mahdollisista henkilökohtaisista verovelvollisuuksista, jotka voivat liittyä Expedia+-ohjelmaan osallistumiseen tai palkintojen lunastamiseen.

  Mikäli jäsen uskoo, ettei hän saanut oikeaa määrää Expedia+-pisteitä varauksesta, hänen tulee ottaa yhteyttä Expedian asiakaspalveluun numeroon 09 725 19 837 yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa matkan päättymisestä. Expedia tekee lopullisen päätöksen siitä, onko jonkinlainen muutos pisteissä perusteltu kyseessä olevan matkan kohdalla. Expedia+-pisteitä ei siirretä missään tapauksessa manuaalisesti odottavasta tilasta käytettävissä olevaan nopeammin kuin kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen.

 • Ennakoitu määrä myönnettäviä Expedia+-pisteitä pidetään odottavassa tilassa, kunnes matka on päättynyt ja maksu on vahvistettu. Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja ajasta, joka voi kulua ennen kuin pisteet siirtyvät odottavasta käytettävissä olevaan tilaan.

  Pisteisiin oikeuttava varaus Pisteiden vahvistamisen ajoitus
  Lennot 30 päivää matkan päättymisen jälkeen
  Pakettilomat 30 päivää matkan päättymisen jälkeen
  Hotelli maksettu varaushetkellä 30 päivää matkan päättymisen jälkeen
  Hotelli maksettu yöpymisen aikana 35 päivää matkan päättymisen jälkeen
 • Pisteitä ansaitaan sen määrän mukaan, mitä Edut-sivulla kulloinkin määritellään osoitteessa https://www.expedia.fi/rewards/howitworks#benefits. Pisteitä voi ansaita varaamalla seuraavia pisteisiin oikeuttavia matkatuotteita Expedia.fi-sivustolla, kun olet kirjautunut tilillesi:

  • Hotelli
  • Lennot
  • Autonvuokraus
  • Lento + hotellipaketit
  • Autonvuokraus Expedia.fi-sivuston autovuokraamoista*

  *Autovuokraamot voivat vaihdella ajoittain

 • Seuraavat matkatuotteet eivät ole oikeutettuja Expedia+-peruspisteisiin:

  • Vakuutus
  • Risteilyt
 • Ajoittain voi tarjota mahdollisuuksia ansaita ylimääräisiä Expedia+-bonuspisteitä. Kaikkien tiettyyn bonustarjoukseen liittyvien ehtojen tulee täyttyä, jotta varatusta ja toteutuneesta matkasta voi ansaita Expedia+-bonuspisteitä. Expedia+-bonuspisteet kirjataan tilillesi odottavina varauksen yhteydessä, ja ne siirtyvät käytettävissä olevaan tilaan kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen, ellei tarjouksen ehdoissa toisin määrätä. Expedia+-bonuspistetarjoukset koskevat myös muutettuja varauksia, mikäli muutettu varaus edelleen täyttää kaikki tarjouksen vaatimukset ja ehdot. Bonuspistetarjoukset eivät koske peruutettuja varauksia. Tarjoukset on rajattu tarjouksen vastaanottajalle, eikä niitä voi siirtää. Bonuspistetarjouksia ei voi lunastaa rahaksi. Kuponkia ei voi käyttää maissa, joissa sen käyttö on lainvastaista.

 • Expedia+-pisteet eivät vanhene niin kauan, kun tililtäsi tehdään pisteisiin oikeuttava ostos tai lunastusaktiviteetti Expedia.fi-sivustolla vähintään kerran joka kahdeksastoista (18) kuukausi. "Pisteisiin oikeuttava ostos tai lunastusaktiviteetti" tarkoittaa Expedia+-pisteisiin oikeuttavaa matkaa tai matkatuotetta, joka on sekä varattu että toteutunut ja jonka pisteet on vahvistettu, tai tilisi kautta lunastettua matkapalkintoa. Kaikki pisteet tililläsi vanhenevat, mikäli et tee kahdeksantoista (18) kuukauden aikana yhtään pisteisiin oikeuttavaa ostosta tai lunastusaktiviteettia. Vanhentuneita Expedia+-pisteitä ei palauteta.

 • Expedia+-pisteet voi lunastaa Expedia-erikoishintahotelleissa, tai ne voi käyttää lento + hotelli -pakettilomaan, johon sisältyy yöpyminen Expedia-erikoishintamajoitusliikkeessä. Palkintoja ei voi lunastaa rahaksi eikä niillä ole rahallista arvoa. Palkintoja ei voi yhdistää muihin todistuksiin, kuponkeihin, alennuksiin, luokankorotuksiin, palkintoihin tai mainoskampanjoihin. Palkinnot tarjotaan myynninedistämisartikkeleina, eivätkä ne ole voimassa, mikäli ne myydään rahasta tai muusta korvauksesta tai mikäli niitä muokataan tai kopioidaan, eikä niitä voida myöntää uudelleen, mikäli ne tuhoutuvat, katoavat tai ne varastetaan. Palkinnot eivät ole voimassa maissa, joissa ne ovat lainvastaisia.

  Pisteiden lunastamisesta sivustolla Expedia.fi ei peritä maksua. Pisteillä voi ostaa vain kelvollisia Expedia-matkatuotteita ja -palveluita, joista Expedia päättää oman harkintansa mukaan. Expedia+ vähentää tilisi saldosta sen määrän pisteitä, jonka haluat käyttää kelvolliseen ostokseen. Jos tililläsi ei ole riittävästi pisteitä kelvolliseen ostokseen, voit maksaa ostotapahtuman loppusumman tiliisi liitetyllä kelvollisella luottokortilla. Expedia voi oman harkintansa mukaan sallia pisteiden yhdistämisen kelvollisiin kuponkeihin. Odottavia pisteitä ei voi käyttää palkintojen lunastamiseen.

 • Jäsenet voivat lunastaa käytettävissä olevilla pisteillä Expedia-erikoishintahotellin maksun osittain tai kokonaan. Kun pisteet lunastetaan +VIP Access-hotellissa, niiden arvo on kaksinkertainen verrattuna sellaisiin hotelleihin, jotka eivät ole +VIP Access-hotelleja. Voit lunastaa pisteet ainoastaan silloin, kun maksun saaja on Expedia varauksen tekemisen yhteydessä. Pisteitä ei voi käyttää kattamaan peruutus- tai muutosmaksuja, etukäteen maksettuja varauksia tai muita sekalaisia maksuja.

 • Elite-status on rajattu etuoikeus Expedia+-jäsenyydessä. Kaikki jäsenet liittyvät ohjelmaan +blue-statuksella, ja heidän tulee saavuttaa tietyt vaatimukset päästäkseen korkeammalle tasolle. Kaikki Expedia+-ehdot pätevät myös elite-statukseen. Vain ne varaukset, jotka on tehty Expedia+-tilisi kautta, lasketaan mukaan elite-statuksen tavoitteluun. Elite-statuksiin kuuluvat Expedia+ silver- ja Expedia+ gold -statukset. Tietyt ohjelman tarjoukset ja statusedut eivät välttämättä ole saatavilla jäsenille, jotka eivät asu Suomessa.

  Expedia pidättää yksinomaisen harkintansa perusteella oikeuden lopettaa tai muuttaa Expedian elite-statusohjelmaa ("elite-statusohjelma") ja/tai näitä ehtoja tai rajoittaa ohjelman saatavuutta kenelle tahansa henkilölle, milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä sekä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

  Elite-statusohjelmaan liittyvässä petos- tai väärinkäytöstapauksessa yritys pidättää yksinomaisen harkintansa perusteella oikeuden ryhtyä tarvittaviin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjelman jäsenyyden lopettamiseen.

  Jäsenet voivat saavuttaa elite-statuksen seuraavasti:

  1. yöpymällä jossain vähintään 50 € per yö maksavassa hotellihuoneessa tarvittavan määrän öitä tai
  2. ylittämällä määritellyn kulutuskynnyksen Expedia.fi-sivustolla. Seuraavat ehdot tulee täyttää minkä tahansa vuoden tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välillä.
  +silver7 hotelliyötä tai 5 000 €:n edestä pisteisiin oikeuttavia matkavarauksia Expedia.fi-sivuston kautta
  +gold15 hotelliyötä tai 10 000 €:n edestä pisteisiin oikeuttavia matkavarauksia Expedia.fi-sivuston kautta

  Pisteisiin oikeuttavan matkan tai aktiviteetin tulee olla toteutunut pisteisiin oikeuttavan vuoden joulukuun 31. päivään kello 23.59 mennessä, jotta ne voivat oikeuttaa korkeampaan statukseen. Matka, joka alkaa yhden kalenterivuoden aikana ja päättyy seuraavana vuonna, lasketaan mukaan jälkimmäisen kalenterivuoden elite-statuksen tavoitteluun. Jos esimerkiksi hotelliin kirjaudutaan sisään 30.12.2015 ja uloskirjautuminen tapahtuu 3.1.2016, kaikki neljä (4) yötä ja kaikki tämän matkan kulut lasketaan mukaan kalenterivuoden 2016 pisteisiin.

  Elite-statuksen tavoitteluun oikeuttaviin maksuihin kuuluvat hotellit, lennot, autonvuokraukset ja pakettilomat. Elite-status voidaan peruuttaa milloin tahansa Expedian yksinomaisen harkinnan perusteella, mikäli matka, jolla status saavutettiin, ei ole toteutunut.

  Kun Elite-status on saavutettu, se on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jolloin se saavutettiin, koko seuraavan kalenterivuoden ajan ja aina seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään asti, ellei toisin määritetä.

  1. Expedia+-bonuspisteet: Expedia+ silver -jäsenet ansaitsevat 10 %:n bonuksen kaikista ansaituista peruspisteistä. Bonuspisteet myönnetään kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen.
  2. +VIP Access -bonuspisteet: +silver-jäsenet saavat 250 bonuspistettä kelvollisista hotelli- tai hotellipakettiyöpymisistä kaikissa +VIP Access -hotelleissa. Bonuspisteet myönnetään kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen. Hotellit, jotka kuuluvat +VIP Access -hotelliverkostoon, voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
  3. Ainutlaatuiset hotellipalvelut: +silver-jäsenet saavat ainutlaatuisia palveluita yli 1 100 +VIP Access -hotellissa. Palvelut vaihtelevat hotelleittain. Hotellit, jotka kuuluvat +VIP Access -hotelliverkostoon ja tarjoavat ainutlaatuisia palveluita, voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokaisen hotellin tarjoamat palvelut voivat muuttua. Ainutlaatuiset palvelut on tarkoitettu tilin päähaltijalle, ja ne tarjotaan +silver-jäsenen tilin kautta varatuille muille matkustajille hotellin oman harkinnan ja saatavuuden mukaan.
  4. Ensisijainen asiakaspalvelu: +silver-jäsenten puhelut yhdistetään ennen muita asiakaspalvelijalle ja he saavat nopeampaa palvelua, kun he ottavat yhteyttä Expedian asiakaspalveluun.
  5. Ainutlaatuiset +silver-tarjoukset: ajoittain +silver-jäsenille tarjotaan vain heille suunnattuja erityistarjouksia. Alennukset eivät koske Expedia.fi-sivustolla tehtäviä aktiviteettivarauksia.
  1. Expedia+-bonuspisteet: Expedia+ gold -jäsenet ansaitsevat 30 %:n bonuksen kaikista ansaituista peruspisteistä. Bonuspisteet myönnetään kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen.
  2. +VIP Access -bonuspisteet: +gold-jäsenet saavat 250 bonuspistettä kelvollisista hotelli- tai hotellipakettiyöpymisistä +VIP Access -hotelleissa. Bonuspisteet myönnetään kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen.

   Hotellit, jotka kuuluvat +VIP Access -hotelliverkostoon, voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

  3. Ainutlaatuiset hotellipalvelut: +gold-jäsenet saavat ainutlaatuisia palveluita yli 1 100 +VIP Access -hotellissa. Palvelut vaihtelevat hotelleittain. Hotellit, jotka kuuluvat +VIP Access -hotelliverkostoon ja tarjoavat ainutlaatuisia palveluita, voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokaisen hotellin tarjoamat palvelut voivat muuttua. Ainutlaatuiset palvelut on tarkoitettu tilin päähaltijalle ja ne tarjotaan +gold-jäsenen tilin kautta varatuille muille matkustajille hotellin oman harkinnan ja saatavuuden mukaan.
  4. Huoneluokan korotukset +VIP Access -hotelleissa: +gold-jäsenet saavat sisäänkirjautumisen yhteydessä saatavuuden mukaan paremman huoneen yli 1 400 +VIP Access -hotellissa. Osallistuvat hotellit löydät etsimällä +VIP Access -kuvakkeen Expedia.fi-sivustolta varausta tehdessäsi. +VIP AccessHuoneluokan korotukset + -hotelleissa on tarkoitettu tilin päähaltijalle ja ne tarjotaan +gold-jäsenen tilin kautta varatuille ylimääräisille matkustajille hotellin oman harkinnan ja saatavuuden mukaan.
  5. Oma asiakaspalvelu: +gold-jäsenet saavat nopeaa asiakaspalvelua ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa erityiseltä tiimiltä, joka koostuu Expedia+ gold -matka-asiantuntijoista.
  6. Ainutlaatuiset +gold-tarjoukset: ajoittain +gold-jäsenille tarjotaan vain heille suunnattuja erityistarjouksia.