Viimeksi tarkastettu: 19.4.2021

Expedia Rewards -ohjelma (”ohjelma”) tarjotaan Expedia.fi-sivuston asiakkaille Expedia, Inc.:n yksinomaisen harkinnan perusteella, ja se on avoin ainoastaan vähintään kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on kelvollinen sähköpostiosoite ja jotka ovat liittyneet mukaan ohjelmaan (”jäsen(et)”). Osallistumalla ohjelmaan jäsenet voivat ansaita Expedia Rewards -pisteitä (”Expedia Rewards -pisteet” tai ”pisteet”) varaamalla ja toteuttamalla pisteisiin oikeuttavia matkoja Expedian kautta sekä käyttää käytettävissä olevia pisteitä tiettyihin matkapalkintoihin, jotka ovat riippuvaisia näistä ehdoista ja rajoituksista sekä pisteisiin oikeuttavien matkojen ja palkintojen saatavuudesta. Expedia Rewards -pisteiden ansaitseminen edellyttää, että pisteisiin oikeuttava matka on toteutunut. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä, Expedia Rewards -jäsen, yövyit varaamassasi hotellissa, lensit lentomatkasuunnitelmasi mukaisesti, käytit vuokra-autoa, jonka varasit osana pakettilomaasi, tai osallistuit aktiviteettiin, jonka varasit ja maksoit. Termit ”sinä” ja ”sinun” näissä ehdoissa ja rajoituksista viittaavat kehen tahansa jäseneen ja kehen tahansa asiakkaaseen, joka on kelvollinen osallistumaan ohjelmaan.

Jäsenyys Expedia Rewards -ohjelmassa katsotaan mitättömäksi, mikäli se on lailla kielletty jäsenen asuinosavaltiossa tai -maassa, ja tarvittaessa sitä voidaan muuttaa vastaamaan tällaisia lakeja tai säädöksiä.

Expedia voi yksinomaisen harkintansa mukaan muuttaa mitä tahansa ohjelman ehtoa ja rajoitusta – mukaan lukien mutta rajoituksetta sääntöjä koskien Expedia Rewards -pisteiden ansaitsemista ja lunastamista, pisteiden vanhenemiskäytäntöjä sekä niitä tuotteita ja palveluita, joista pisteitä voidaan ansaita ja joita niillä voidaan lunastaa – milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta tai ennakkoilmoituksella, myös niissä tapauksissa, joissa nämä muutokset voivat vaikuttaa mahdollisuuksiisi käyttää jo ansaitsemiasi pisteitä tai palkintoja. Expedia pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella estää kenen tahansa Expedia Rewards -jäsenen osallistumisen, mikäli jäsenen havaitaan puuttuneen ohjelman toimintaan tai mikäli hän toimii näiden ehtojen ja rajoitusten vastaisesti tai vilpillisesti tai petollisesti. Kenen tahansa Expedia Rewards -jäsenen mikä tahansa yritys horjuttaa ohjelman laillista toimintaa voi olla rikos- ja yksityisoikeuden vastaista, ja mikäli tällainen yritys tehdään, Expedia pidättää oikeuden hakea täyttä lain sallimaa vahingonkorvausta keneltä tahansa henkilöltä. Se, ettei Expedia toimeenpane jotakin näistä ehdoista ja rajoituksista, ei merkitse sitä, että kyseisestä sopimuslausekkeesta olisi luovuttu. Expedia ei anna minkäänlaisia ohjelmaa koskevia takeita, takuutodistuksia tai edustuksia. Ellei lainsäädännössä toisin määrätä, vapautat Expedian sekä sen yhteistyökumppanit ja liikekumppanit kaikesta vastuusta, mitä tulee Expedia Rewards -pisteiden ansaitsemiseen, lunastamiseen ja käyttöön, mukaan lukien kaikki edut, jotka niiden vastaanottamisen jälkeen ovat hävinneet, on varastettu tai tuhottu. Expedian palveluntarjoajat eivät liity mitenkään Expedia Rewards -ohjelman hallinnointiin tai ole siitä vastuussa.

Ohjelmalla ei ole ennalta määriteltyä päättymispäivää, ja se on voimassa siihen asti, kunnes Expedia päättää lopettaa ohjelman. Expedia voi lopettaa ohjelman milloin tahansa. Ohjelman päättymisen jälkeen sinulla on päättymispäivästä lukien yhdeksänkymmentä (90) päivää aikaa käyttää tililläsi olevat Expedia Rewards -pisteet. Tämän päivämäärän jälkeen menetät kaikki pisteet ilman korvausta.


 • Ohjelman käytön jatkaminen on osoitus näiden ehtojen ja rajoitusten muutosten hyväksymisestä. Vastaat itse kaikkien Expedian näihin ehtoihin ja rajoituksiin mahdollisesti tekemien muutosten seuraamisesta. Näiden ehtojen ja rajoitusten ajankohtainen versio on saatavilla verkkosivustolla osoitteessa www.Expedia.fi/rewards, ja se korvaa kaikki näiden ehtojen ja rajoitusten aikaisemmat versiot.

 • Voidaksesi ansaita Expedia Rewards -pisteitä Expedian varauksista sinun tulee olla liittynyt Expedia Rewards -ohjelman jäseneksi ja olla kirjautunut tilillesi ennen varaamista. Et ansaitse Expedia.fi-sivustolla tehdyistä varauksista pisteitä, jos et ole kirjautuneena tilillesi. Mikäli liityt Expedia Rewards -ohjelmaan varauksen tekemisen jälkeen mutta ennen kuin matka on tehty, varauksesta ei kerry pisteitä.

 • Ohjelmaan liittyneenä jäsenenä saat säännöllisesti tilin ylläpitoon liittyviä päivityksiä sähköpostitse. Et voi kieltäytyä säännöllisistä tilipäivityksistä. Jos et halua enää saada sähköposteja Expedia Rewards -ohjelmalta, tilisi on suljettava. Jäsenet voivat sulkea tilinsä soittamalla asiakaspalveluun. Mahdollisuutesi ansaita ja lunastaa Expedia Rewards -pisteitä poistetaan tilisi sulkemisen jälkeen. Jos suljet tilisi, et voi enää avata profiiliasi tai tarkastaa tiliyhteenvetoasi. Et saa myöskään tulevista varauksista Expedia Rewards -pisteitä etkä voi lunastaa keräämiäsi Expedia Rewards -pisteitä. Tililläsi sulkuhetkellä olevat pisteet poistuvat käytöstä välittömästi sulkupäivänä.

 • Expedia myöntää pisteitä vain sen tilin omistajalle, jonka kautta pisteisiin oikeuttava varaus on tehty. Muut matkasuunnitelmassa matkustajiksi nimetyt henkilöt eivät ansaitse pisteitä. Mikäli toimit matkanjärjestäjänä ja varaat matkan toiselle henkilölle käyttäen Expedia-tilisi Järjestäjä-asetuksia, se henkilö, jonka tiliä käytät matkan varaamiseen, ansaitsee pisteet pisteisiin oikeuttavasta varauksesta vain, mikäli hänen Expedia-tilinsä on liittynyt ohjelmaan ja hänellä on käytössä oleva tili.

  Pisteisiin oikeuttavan varauksen jälkeen odotettavissa oleva määrä Expedia Rewards -pisteitä pidetään odottavassa tilassa, kunnes toteutuneesta matkasta on kulunut kolmekymmentä (30) päivää. Kuten edellä mainittiin ja selkeyden vuoksi, ”toteutunut matka” tarkoittaa, että sinä, Expedia Rewards -jäsen, yövyit varaamassasi hotellissa, lensit lentomatkasuunnitelmasi mukaan, käytit vuokra-autoa, jonka varasit osana pakettilomaasi, tai osallistuit tapahtumaan, jonka varasit ja maksoit. Odottavat Expedia Rewards -pisteet eivät ole lunastettavissa. Kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen pisteet vaihtuvat odottavasta tilasta käytettävissä olevaan. Kun Expedia Rewards -pisteet ovat käytettävissä, jäsen voi lunastaa ne. Varaushetkellä laskettu odottavien Expedia Rewards -pisteiden määrä perustuu varatun ja toteutuneen matkasuunnitelman tietoihin. Varattuun matkasuunnitelmaan tehtävien muutosten ja peruutusten myötä odottavien pisteiden arvioitu määrä ja jäsenen tilille lisätty matkasuunnitelman mukainen lopullinen pistemäärä voivat erota toisistaan. Expedia Rewards -pisteitä ei voi ansaita palveluntarjoajien veloittamista muutos- tai peruutusmaksuista.

  Expedia pidättää oikeuden peruuttaa milloin tahansa kaikki odottavat tai käytettävissä olevat Expedia Rewards -pisteet, jotka ansaittiin tai myönnettiin käyttämättömistä matkatuotteista. Expedia Rewards -pisteet peruutetaan sellaisissa tilanteissa, joissa jäsen saa hyvityksen joko Expedialta tai matkapalveluntarjoajalta tai myyjältä. Expedia peruuttaa pisteet, jotka on ansaittu petollisesti, vilpillisin tai väärennetyin tiedoin.

  Expedialla on oikeus tarkkailla kaikkia jäsenen tilitoimintoja. Mikäli Expedia Rewards -tililläsi näkyy merkkejä petoksesta, väärinkäytöstä tai epäilyttävästä toiminnasta, Expedia voi sulkea tai jäädyttää tilisi välittömästi ja voit menettää keräämäsi Expedia Rewards -pisteesi. Mikäli olet toiminut vilpillisesti, Expedia pidättää oikeuden ryhtyä mihin tahansa tarvittaviin oikeudellisiin toimiin ja sillä saattaa olla oikeus takavarikoida kaikki edut, jotka on lunastettu tämänkaltaisen toiminnan seurauksena. Tämän lisäksi saatat olla velvollinen korvaamaan Expedialle aiheutuneet taloudelliset kulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikustannukset ja vahingot, etkä saa tulevaisuudessa osallistua Expedia Rewards -ohjelmaan. Vilpillisiksi havaitut varaukset menettävät Expedia Rewards -pisteensä, ja tili, jonka kautta vilpilliset varaukset on tehty, jäädytetään, niin ettei sen kautta voi enää ansaita tai lunastaa pisteitä. Jos haluat riitauttaa tilin jäädyttämisen tai Expedia Rewards -pisteiden menettämisen, soita numeroon 09 725 19 837.

  Mikäli tililläsi ei ole oikeaa määrää Expedia Rewards -pisteitä, jotka sinulle olisi Expedian mukaan pitänyt myöntää, Expedia pidättää oikeuden lisätä tai vähentää pistesaldoasi. Jos uskot, että tililläsi on ollut epäilyttävää toimintaa, ota välittömästi yhteyttä Expedian asiakaspalveluun. Mikäli käy ilmi, että olet ollut petoksen uhri, ansaitsemasi pisteet voidaan siirtää uudelle tilille.

  Pisteiden ansaitseminen, lunastusmäärät ja korkeampien jäsentasojen kokonaisvarausarvoon liittyvät vaatimukset määritetään paikallisen valuutan vaihtokurssien mukaan suhteessa Yhdysvaltain dollariin, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Näet keräämäsi ja lunastamasi pisteet tilitietosivultasi. Expedia Rewards -pisteillä ja palkinnoilla ei ole rahallista arvoa, eikä niitä voi vaihtaa tai lunastaa rahaksi. Expedia Rewards -pisteitä ei voi luovuttaa, myydä, siirtää ja/tai pantata sivullisille. Sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita laillisia intressejä Expedia Rewards -pisteisiin. Olet vastuussa kaikista mahdollisista henkilökohtaisista verovelvollisuuksista, jotka voivat liittyä Expedia Rewards -ohjelmaan osallistumiseen tai palkintojen lunastamiseen.

  Mikäli jäsen uskoo, ettei hän saanut oikeaa määrää Expedia Rewards -pisteitä varauksesta, hänen tulee ottaa yhteyttä Expedian asiakaspalveluun numeroon 09 725 19 837 yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa matkan päättymisestä. Expedia tekee lopullisen päätöksen siitä, onko jonkinlainen muutos pisteissä perusteltu kyseessä olevan matkan kohdalla. Expedia Rewards -pisteitä ei siirretä missään tapauksessa manuaalisesti odottavasta tilasta käytettävissä olevaan nopeammin kuin kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen.

 • Ennakoitu määrä myönnettäviä Expedia Rewards -pisteitä pidetään odottavassa tilassa, kunnes matka on päättynyt ja maksu on vahvistettu. Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja ajasta, joka voi kulua ennen kuin pisteet siirtyvät odottavasta käytettävissä olevaan tilaan.

  Pisteisiin oikeuttava varaus Pisteiden vahvistamisen ajoitus
  Lennot 30 päivää matkan päättymisen jälkeen
  Pakettilomat 30 päivää matkan päättymisen jälkeen
  Hotelli maksettu varaushetkellä 30 päivää matkan päättymisen jälkeen
  Hotelli maksettu yöpymisen aikana 35 päivää matkan päättymisen jälkeen
 • Pisteitä ansaitaan sen määrän mukaan, mitä Edut-sivulla kulloinkin määritellään osoitteessa https://www.expedia.fi/rewards/howitworks#benefits. Pisteitä voi ansaita varaamalla seuraavia pisteisiin oikeuttavia matkatuotteita Expedia.fi-sivustolla, kun olet kirjautunut tilillesi:

  • Hotelli (ansaitse kolminkertaiset Expedia Rewards peruspisteet, kun varaat VIP Access -hotellin, pois lukien verot ja lisämaksut)
  • Autonvuokraus Expedia.fi-sivuston autovuokraamoista*
  • Lennot**
  • Vuokra-autot
  • Lento + hotellipaketit

  *Autovuokraamot voivat vaihdella ajoittain

  **Lennon varaus tulee tehdä suoraan Expedia.fi-sivustolla. Mikäli lennon lopullinen ostaminen tapahtuu jonkin lentoyhtiön verkkosivuston kautta, tällainen varaus ei oikeuta Expedia Rewards -pisteisiin (vaikka alkuperäinen haku olisikin tehty Expedia.fi-sivustolla)

 • Seuraavista matkatuotteista ei voi ansaita Expedia Rewards -peruspisteitä:

  • Vakuutus
  • Risteilyt
  • Lennot, jotka on varattu suoraan lentoyhtiön verkkosivuston kautta, vaikka alkuperäinen lentohaku olisikin tehty Expedia.fi-sivustolla
 • Ajoittain Expedia voi tarjota mahdollisuuksia ansaita ylimääräisiä Expedia Rewards -bonuspisteitä. Kaikkien tiettyyn bonustarjoukseen liittyvien ehtojen ja rajoitusten tulee täyttyä, jotta varatusta ja toteutuneesta matkasta voi ansaita Expedia Rewards -bonuspisteitä. Expedia Rewards -bonuspisteet kirjataan tilillesi odottavina varauksen yhteydessä, ja ne siirtyvät käytettävissä olevaan tilaan kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen, ellei tarjouksen ehdoissa toisin määrätä. Expedia Rewards -bonuspistetarjoukset koskevat myös muutettuja varauksia, mikäli muutettu varaus edelleen täyttää kaikki tarjouksen vaatimukset ja ehdot. Bonuspistetarjoukset eivät koske peruutettuja varauksia. Tarjoukset on rajattu tarjouksen vastaanottajalle, eikä niitä voi siirtää. Bonuspistetarjouksia ei voi lunastaa rahaksi. Kuponkia ei voi käyttää maissa, joissa sen käyttö on lainvastaista.

 • Expedia Rewards -pisteet eivät vanhene niin kauan, kun tililtäsi tehdään pisteisiin oikeuttava ostos tai lunastus Expedia.fi-sivustolla vähintään kerran joka kahdeksastoista (18.) kuukausi. ”Pisteisiin oikeuttava ostos tai lunastus” tarkoittaa Expedia Rewards -pisteisiin oikeuttavaa matkaa tai matkatuotetta, joka on sekä varattu että maksettu, tai tilisi kautta lunastettua matkapalkintoa. Kaikki pisteet tililläsi vanhenevat, mikäli et tee kahdeksantoista (18) kuukauden aikana yhtään pisteisiin oikeuttavaa ostosta tai lunastusta. Vanhentuneita Expedia Rewards -pisteitä ei palauteta.

 • Expedia Rewards -pisteet voi käyttää "Maksa nyt" -hotellivarauksiin, kuponkeihin, jotka on tarkoitettu lento + hotelli -pakettilomiin, joihin sisältyy yöpyminen "Maksa nyt" -majoitusliikkeessä, aktiviteetteihin tai "Maksa nyt" -vuokra-autoihin. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi, eikä niillä ole rahallista arvoa. Palkintoja ei voi yhdistää muihin todistuksiin, kuponkeihin, alennuksiin, luokankorotuksiin, palkintoihin tai mainoskampanjoihin. Palkinnot tarjotaan myynninedistämisartikkeleina, eivätkä ne ole voimassa, mikäli ne myydään rahasta tai muusta korvauksesta tai mikäli niitä muokataan tai kopioidaan, eikä niitä voida myöntää uudelleen, mikäli ne tuhoutuvat, katoavat tai varastetaan. Palkinnot eivät ole voimassa maissa, joissa ne ovat lainvastaisia.

 • Jäsenet voivat lunastaa käytettävissä olevilla pisteillä Expedia-hintaisen hotellin maksun osittain tai kokonaan. Voit lunastaa pisteet ainoastaan silloin, kun maksun saaja on Expedia varauksen tekemisen yhteydessä. Pisteitä ei voi käyttää kattamaan peruutus- tai muutosmaksuja, etukäteen maksettuja varauksia tai muita sekalaisia maksuja.

 • Jäsenet voivat lunastaa saatavilla olevat Expedia Rewards -pisteensä maksaakseen autonvuokrauksen osittain tai kokonaan silloin, kun Expedia veloittaa maksun varauksen yhteydessä. Tätä kutsutaan ”maksa nyt” -vaihtoehdoksi autoluokan valinnan jälkeen.

  Pisteiden lunastaminen ja varaukset riippuvat aina saatavuudesta ja palveluntarjoajan rajoituksista. Kun käytetyt pisteet kattavat 100 % varauksen kuluista, jäsenellä ei ole oikeutta saada perus- tai bonuspisteitä kyseisestä varauksesta.

  Pisteillä voi maksaa tiettyjen autovuokraamoiden varaukset – lisätietoja saat sivustolta. Jos pisteiden lunastaminen vuokra-autoa varattaessa on mahdollista, voit valita niiden käytön maksusivulla. Lisätietoja pisteiden lunastamisesta löydät Expedian käyttöehdoista.

 • Jäsenet voivat lunastaa Expedia Rewards -pisteensä maksaakseen aktiviteettinsa osittain tai kokonaan silloin, kun Expedia veloittaa maksun varauksen yhteydessä. Pisteiden lunastaminen ja varaukset riippuvat aina saatavuudesta ja palveluntarjoajan rajoituksista.

  Kun käytetyt pisteet kattavat 100 % varauksen kuluista, jäsenellä ei ole oikeutta saada perus- tai bonuspisteitä kyseisestä varauksesta. Lisätietoja pisteiden lunastamisesta löydät Expedian käyttöehdoista.

 • Korkeammat jäsentasot ovat rajattu etuoikeus Expedia Rewards -jäsenyydessä. Kaikki jäsenet liittyvät ohjelmaan Blue-tasolla, ja heidän tulee saavuttaa tietyt vaatimukset päästäkseen korkeammalle tasolle. Kaikki Expedia Rewards -ohjelman ehdot pätevät myös korkeampiin jäsentasoihin. Vain ne varaukset, jotka on tehty Expedia Rewards -tilisi kautta, lasketaan mukaan korkeampien jäsentasojen tavoitteluun. Korkeampiin jäsentasoihin kuuluvat Expedia Rewards Silver - ja Expedia Rewards Gold -tasot. Tietyt ohjelman tarjoukset ja statusedut eivät välttämättä ole niiden jäsenten saatavilla, jotka eivät asu Suomessa.

  Expedia pidättää yksinomaisen harkintansa perusteella oikeuden lopettaa tai muuttaa Expedian korkeampien jäsentasojen ohjelman (”korkeammat jäsentasot”) ja/tai näitä ehtoja ja rajoituksia tai rajoittaa ohjelman saatavuutta kenelle tahansa henkilölle, milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä sekä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

  Korkeampien jäsentasojen ohjelmaan liittyvässä petos- tai väärinkäytöstapauksessa yritys pidättää oikeuden ryhtyä harkintansa mukaan tarvittaviin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien mutta rajoituksetta jäsentilin sulkeminen.

  Jäsenet voivat saavuttaa korkeammat jäsentasot seuraavasti:

  1. yöpymällä jossain vähintään 50 € per yö maksavassa hotellihuoneessa tarvittavan määrän öitä tai
  2. ylittämällä määritetyn kulutuskynnyksen Expedia.fi-sivustolla. Seuraavien ehtojen tulee täyttyä minkä tahansa vuoden tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välillä.
  Silver7 hotelliyötä tai 5 000 €:n edestä pisteisiin oikeuttavia matkavarauksia Expedia.fi-sivuston kautta
  Gold15 hotelliyötä tai 10 000 €:n edestä pisteisiin oikeuttavia matkavarauksia Expedia.fi-sivuston kautta

  Pisteisiin oikeuttavan matkan tai aktiviteetin tulee olla toteutunut pisteisiin oikeuttavan vuoden joulukuun 31. päivään kello 23.59 (CET) mennessä, jotta se voidaan laskea mukaan korkeampien jäsentasojen tavoitteluun ja huoneöiden keräämiseen. Matka, joka alkaa yhden kalenterivuoden aikana ja päättyy seuraavana, lasketaan mukaan sekä nykyisen että seuraavan kalenterivuoden korkeampien jäsentasojen tavoitteluun.

  Korkeampien jäsentasojen tavoitteluun oikeuttaviin maksuihin kuuluvat hotellit, lennot, autonvuokraukset ja pakettilomat. Korkeampi jäsentaso voidaan peruuttaa milloin tahansa Expedian yksinomaisen harkinnan perusteella, mikäli matka, jolla status saavutettiin, ei ole toteutunut.

  Kun korkeampi jäsentaso on saavutettu, se on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jolloin se saavutettiin, koko seuraavan kalenterivuoden ajan ja aina seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään asti, ellei toisin määritetä.

  1. Expedia Rewards -Bonuspisteet: Expedia Rewards Silver -jäsenet ansaitsevat 10 % bonuksen kaikista ansaituista peruspisteistä. Bonuspisteet myönnetään kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen.
  2. Ainutlaatuiset hotellipalvelut: Silver-jäsenet saavat ainutlaatuisia palveluita yli 1 100 VIP Access -hotellissa. Palvelut vaihtelevat hotelleittain. Hotellit, jotka kuuluvat VIP Access -hotelliverkostoon ja tarjoavat ainutlaatuisia palveluita, voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokaisen hotellin tarjoamat palvelut voivat muuttua. Ainutlaatuiset palvelut on tarkoitettu tilin päähaltijalle, ja ne tarjotaan Silver-jäsenen tilin kautta varatuille muille matkustajille hotellin oman harkinnan ja saatavuuden mukaan.
  3. Ensisijainen asiakaspalvelu: Silver-jäsenten puhelut yhdistetään asiakaspalvelijalle ennen muita, ja he saavat nopeampaa palvelua, kun he ottavat yhteyttä Expedian asiakaspalveluun.
  4. Ainutlaatuiset Silver-tarjoukset: ajoittain Silver-jäsenille tarjotaan vain heille suunnattuja erityistarjouksia. Alennukset eivät koske Expedia.fi-sivustolla tehtäviä aktiviteettivarauksia.
  1. Expedia Rewards -Bonuspisteet: Expedia Rewards Gold -jäsenet ansaitsevat 30 % bonuksen kaikista ansaituista peruspisteistä. Bonuspisteet myönnetään kolmekymmentä (30) päivää matkan päättymisen jälkeen.
  2. Ainutlaatuiset hotellipalvelut: Gold-jäsenet saavat ainutlaatuisia palveluita yli 1 100 VIP Access -hotellissa. Palvelut vaihtelevat hotelleittain. Hotellit, jotka kuuluvat VIP Access -hotelliverkostoon ja tarjoavat ainutlaatuisia palveluita, voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokaisen hotellin tarjoamat palvelut voivat muuttua. Ainutlaatuiset palvelut on tarkoitettu tilin päähaltijalle, ja ne tarjotaan Gold-jäsenen tilin kautta varatuille muille matkustajille hotellin oman harkinnan ja saatavuuden mukaan.
  3. Huoneluokan korotukset VIP Access -hotelleissa: Gold-jäsenet saavat sisäänkirjautumisen yhteydessä saatavuuden mukaan paremman huoneen yli 1 400 VIP Access -hotellissa. Osallistuvat hotellit löydät etsimällä VIP Access -kuvakkeen Expedia.fi-sivustolta varausta tehdessäsi. Huoneluokan korotukset VIP Access -hotelleissa on tarkoitettu tilin päähaltijalle, ja ne tarjotaan Gold-jäsenen tilin kautta varatuille ylimääräisille matkustajille hotellin oman harkinnan ja saatavuuden mukaan.
  4. Oma asiakaspalvelu: Gold-jäsenet saavat nopeaa asiakaspalvelua vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa erityiseltä tiimiltä, joka koostuu Expedia Rewards Gold -matka-asiantuntijoista.
  5. Ainutlaatuiset Gold-tarjoukset: ajoittain Gold-jäsenille tarjotaan vain heille suunnattuja erityistarjouksia.