Expedia Rewards -ohjelman usein kysytyt kysymykset • Ehdot ja rajoitukset  

Expedia® Rewards -ohjelman ehdot ja rajoitukset 

Päivitetty viimeksi: 11.2.2021 
Voimassa 1.2.2022 lähtien 

Expedia Rewards -ohjelma ("ohjelma") tarjotaan Expedia.fi-sivuston ja Expedian Suomen sovelluksen asiakkaille Expedia, Inc.:n ("Expedia") yksinomaisen harkinnan perusteella, ja se on avoin ainoastaan vähintään kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on kelvollinen sähköpostiosoite ja jotka ovat liittyneet mukaan ohjelmaan ("jäsen(et)"). Osallistumalla ohjelmaan jäsenet voivat ansaita pisteitä varaamalla ja toteuttamalla ehdot täyttäviä matkoja Expedian sivuston kautta sekä käyttää saatavilla olevia pisteitä lunastettaviin palkintoihin riippuen saatavuudesta sekä näistä ehdoista ja rajoituksista. Termit ”sinä” ja sen taivutusmuodot näissä ehdoissa ja rajoituksissa viittaavat kehen tahansa jäseneen. 

Näiden ehtojen ja rajoitusten hyväksyminen

Ohjelman käytön jatkaminen sen jäsenenä on osoitus näiden ehtojen ja rajoitusten hyväksymisestä. Näiden ehtojen ja rajoitusten versiota, joka on tällä hetkellä saatavilla verkkosivustolla osoitteessa www.expedia.fi/lp/b/exp-rewards-terms, sovelletaan 31.1.2022 asti, ja se korvaa kaikki näiden ehtojen ja rajoitusten aikaisemmat versiot. Näitä päivitettyjä ehtoja ja rajoituksia sovelletaan 1.2.2022 lähtien.

Ohjelman jäsenyys katsotaan mitättömäksi, mikäli se on lailla kielletty jäsenen asuinosavaltiossa tai -maassa, ja tarvittaessa näitä ehtoja ja rajoituksia voidaan muuttaa vastaamaan tällaisia lakeja tai säädöksiä. 

Muutokset näihin ehtoihin ja rajoituksiin

Expedia saattaa ajoittain tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja rajoituksiin. Pyrimme aina antamaan sinulle ilmoituksen mahdollisista materiaalisista muutoksista ennen muutosten voimaantuloa. Alla oleva taulukko sisältää tärkeitä tietoja ilmoituksista, joita annamme erityyppisistä muutoksista:.

Muutos  

Ilmoitusaika 

Ehtoihin ja rajoituksiin tehtävä materiaalinen muutos, joka merkittävissä määrin rajoittaa (a) tapaa, jolla jäsenet (tai mikä tahansa jäsentaso) ansaitsevat tai lunastavat pisteitä; tai (b) jäsenille (tai mille tahansa jäsentasolle) tarkoitettuja ohjelman etuja

Milloin tahansa antamalla jäsenille ainakin 90 päivän kirjallinen ennakkoilmoitus

 Kaikki muut mahdolliset muutokset ehtoihin ja rajoituksiin 

Milloin tahansa ilman jäsenille annettavaa ennakkoilmoitusta tapauksissa, joissa muutoksista on sinulle hyötyä tai joista ei ole sinulle materiaalista vaikutusta. Näitä muutoksia sovelletaan niiden julkaisupäivästä lähtien sivulla  https://www.expedia.fi/lp/b/exp-rewards-terms

Kaikki muut muutokset: milloin tahansa antamalla sinulle kirjallinen ilmoitus.  

Lähetämme mahdolliset kirjalliset ilmoitukset tililläsi meille antamaasi osoitteeseen. Olet vastuussa yhteystietojesi päivittämisestä, jos ja kun ne muuttuvat. Ohjelman käytön jatkaminen sen jäsenenä yllä olevia ilmoitusaikoja noudattaen on osoitus näihin ehtoihin ja rajoituksiin ilmoitettujen muutosten hyväksymisestä. 

Sopimaton jäsentoiminta

Expedia pidättää oikeuden estää kenen tahansa jäsenen osallistumisen, mikäli jäsenen havaitaan puuttuneen ohjelman toimintaan tai, mikäli hän toimii näiden ehtojen ja rajoitusten vastaisesti tai vilpillisesti tai petollisesti. Kenen tahansa jäsenen mikä tahansa yritys horjuttaa ohjelman laillista toimintaa voi olla rikos- ja yksityisoikeuden vastaista, ja mikäli tällainen yritys tehdään tai uhataan tehdä, Expedia pidättää oikeuden hakea tällaiselta henkilöltä täyttä lain sallimaa vahingonkorvausta. 

Expedialla on oikeus valvoa kaikkia tilitoimintoja näiden ehtojen ja rajoitusten noudattamisen varmistamiseksi. Mikäli Expedialla on syytä epäillä, että tililläsi näkyy merkkejä petoksesta, väärinkäytöstä, sopimattomasta käytöksestä tai epäilyttävästä toiminnasta (yhdessä "sopimaton toiminta"), Expedia voi sulkea tai jäädyttää tilisi välittömästi, ja mikäli tällainen sopimaton toiminta on osoitettu tapahtuneeksi, voit menettää keräämäsi pisteet tai lunastettavat palkinnot. Mikäli olet toiminut sopimattomasti, Expedia pidättää oikeuden ryhtyä mihin tahansa tarvittaviin oikeudellisiin toimiin ja sillä saattaa olla oikeus takavarikoida kaikki lunastettavat palkinnot tämänkaltaisen toiminnan seurauksena. Tämän lisäksi saatat olla velvollinen korvaamaan Expedialle aiheutuneet taloudelliset kulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikustannukset ja vahingot, etkä saa osallistua ohjelmaan tulevaisuudessa. Ehtojen mukaisten varausten, joiden on havaittu liittyvän sopimattomaan toimintaan, pisteet peruutetaan, ja kyseiseen toimintaan liittyvä tili jäädytetään niin, ettei sen kautta voi enää ansaita pisteitä tai tehdä lunastuksia. Jos haluat riitauttaa tilin jäädyttämisen, pisteiden peruuttamisen tai lunastettavien palkintojen menettämisen, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen tällä sivulla olevien linkkien kautta. 

Vastuuvelvollisuus 

Ohjelma tarjotaan ilman minkäänlaista takuuta (joko suoraa tai epäsuoraa) tai minkäänlaista epäsuoraa ehtoa, mukaan lukien mutta rajoittamatta oletetuista takuista tai epäsuorat ehdot tyydyttävästä laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomattomuudesta. Expedia ei anna minkäänlaisia ohjelmaa koskevia takeita, takuutodistuksia tai edustuksia, paitsi niissä tapauksissa, joissa tiettyä taetta tai takuutodistusta ei voi jättää sovellettavan lain ulkopuolelle. 

Expedia ei ole vastuussa minkäänlaisista pisteiden ansaitsemista, lunastamista ja käyttöä koskevista epätarkkuuksista, lukuun ottamatta ja vain siinä määrin, kun Expedia on suoraan aiheuttanut kyseiset epätarkkuudet. Expedia ei vastaa lunastettavista palkinnoista, jotka vastaanottamisensa jälkeen ovat hävinneet, varastettu tai tuhottu, ellei tällainen vastuu aiheudu kokonaan tai osaltaan Expedian huolimattomuudesta tai vilpillisestä toiminnasta.  Expedian palveluntarjoajat ja kumppanit eivät liity mitenkään ohjelman hallinnointiin tai ole siitä vastuussa. 

Näissä ehdoissa ja rajoituksissa asetettujen rajoitusten mukaisesti hyväksyt, ettei Expedia tai sen yhteistyökumppanit ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ohjelmasta, ohjelman käytöstä tai viivästyksistä tai kyvyttömyydestä käyttää ohjelmaa. Mitä tulee vastuuseen näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisista Expedian velvoitteista, tai jos Expedian katsotaan olevan vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, Expedia on vastuussa sinulle vain välittömistä vahingoista, jos ne: 

(i)       olivat kohtuullisesti katsottuna sekä sinun että Expedian ennakoitavissa, 
(ii)      olivat joko sinun kärsimiäsi tai sinulle aiheutuneita ja  
(iii)     johtuivat suoraan Expedian toiminnasta.    

Expedia on vastuussa sinulle, mikäli Expedia on tehnyt virheen näissä ehdoissa ja rajoituksissa määritellyllä tavalla. Jos olet kuluttaja, Expedia on lain sallimissa rajoissa vastuussa kärsimästäsi menetyksestä tai vahingosta, joka on ennakoitavissa oleva seuraus näiden ehtojen ja rajoitusten rikkomisesta tai joka on seurausta epäonnistumisestamme käyttää kohtuullista huolellisuutta tai taitoa. Emme kuitenkaan ole vastuussa ennakoimattomasta menetyksestä tai vahingosta.   

Näiden ehtojen ja rajoitusten keskeyttäminen ja päättäminen

Expedia pidättää lainsäädännön sallimissa rajoissa oikeuden keskeyttää ohjelman saatavuuden tai päättää ohjelman kenelle tahansa henkilölle, milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä sekä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

Ohjelmalla ei ole ennalta määriteltyä päättymispäivää, ja se on voimassa siihen asti, kunnes Expedia päättää lopettaa ohjelman. Expedia voi päättää ohjelman milloin tahansa ilmoituksella. Ohjelman päättymisen jälkeen sinulla on ohjelman päättymispäivästä lukien yhdeksänkymmentä (90) päivää aikaa käyttää tililläsi käytettävissä olevat pisteet. Tämän ajan jälkeen menetät kaikki pisteet ilman korvausta. 

Tietosuoja  
Ohjelman jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen hyväksyy ja valtuuttaa Expedian keräämään, käyttämään ja paljastamaan Expedian keräämät henkilökohtaiset tiedot osoitteessa www.expedia.fi/privacy saatavilla olevan tietosuojalausunnon ja kaikkien sovellettavien yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti. 

Markkinointi 

Mikäli Expedia haluaa markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan sinulle, Expedia tekee niin vain etukäteen antamallasi suostumuksella. Jos sinulle lähetetään myynninedistämiseen tähtääviä tietoja, etkä halua enää vastaanottaa kyseisiä tietoja, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen pyytääksesi tietojesi poistamista markkinointilistalta tai käytä Expedian markkinointiviesteihin sisällytettyjä markkinointiviestien peruuttamistyökaluja. Expedia käsittelee kyseisen pyynnön niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista, mutta joka tapauksessa alle 30 päivän kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta. 

Termit

"Tili" tarkoittaa Expedia-tiliä, jolle on luotu käyttäjänimi ja salasana Expedia Rewards -ohjelman käyttöä varten.  

"Peruspisteet" ovat pisteitä, joita käyttäjä voi ansaita osana Expedia Rewards -ohjelmaa ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Peruspisteitä ansaitaan ehtojen mukaisista varauksista.  

"Bonuspisteet" ovat ohjelmassa ansaittavia ylimääräisiä pisteitä, joita voi ansaita seuraavilla tavoilla: 

(a) bonuspisteitä tarjoavat kampanjat, jotka ovat jäsenille ajoittain tarjottavia erityistarjouksia (kyseisten kampanjoiden ehdot annetaan kampanjan voimassaoloaikana); tai  

(b) bonuspistetarjoukset, joita tarjotaan jäsenille ajoittain Expedia Rewards -ohjelman etuina ja joihin voi kuulua tietyllä jäsentasolla ansaittujen lisäbonuspisteiden kaltaisia etuja, Expedian sovelluksessa tehdyistä varauksista ansaittavia lisäbonuspisteitä tai VIP Access -majoitusliikkeiden varauksista ansaittavia lisäbonuspisteitä.  Nämä bonuspistetarjoukset luetellaan asianmukaisten jäsentasojen eduissa täällä

"Toteutunut matka" tarkoittaa sitä, että jäsen tai muut matkustajat, jotka on sisällytetty tilillä olevaan varaukseen, on toteuttanut yöpymisensä ehdot täyttävässä hotellissa tai loma-asunnossa, tehnyt ehdot täyttävän lennon, vuokrannut ehdot täyttävän vuokra-auton, käyttänyt lipun/lippuja ehdot täyttävään aktiviteettiin tai toteuttanut ehdot täyttävän pakettimatkan.   

"Euro" tai "€" tarkoittaa eurovaluuttaa.  

"Ehdot täyttävä loma-asunto" tarkoittaa yksittäistä majoitusvarausta vaihtoehtona hotellille, esimerkiksi kalustettua huoneistoa, taloa, huvilaa tai kaupallisessa tarkoituksessa hallinnoitua kerrostalolomakylää, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu. 

"Ehdot täyttävät aktiviteetit" tarkoittavat ennalta maksettavia yksittäisiä aktiviteetteja, jotka on varattu Expedian sivustolta ja jotka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu. 

"Ehdot täyttävä varaus" tarkoittaa minkä tahansa ehdot täyttävän aktiviteetin, ehdot täyttävän lennon, ehdot täyttävän hotellin, ehdot täyttävän vuokra-auton, ehdot täyttävän loma-asunnon tai ehdot täyttävän paketin varaamista Expedian sivustolla. 

"Ehdot täyttävä vuokra-auto" tarkoittaa mitä tahansa ennalta maksettavaa yksittäistä vuokra-autoa, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu.   

"Ehdot täyttävä lento" tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä lentomatkaa, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu. 

"Ehdot täyttävä hotelli" tarkoittaa mitä tahansa ennalta maksettavaa yksittäistä hotellia, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu.  

"Ehdot täyttävä paketti" tarkoittaa mitä tahansa ennalta maksettavaa hotellia + lentoa, hotellia + vuokra-autoa, hotellia + lentoa + vuokra-autoa ja lentoa + vuokra-autoa, jotka on varattu yhdessä Expedian sivustolla ja jotka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai joita ei ole peruutettu. 

"Expedian sivusto" tarkoittaa Expedia.fi-sivustoa tai Expedian Suomen mobiilisovellusta. 

"Ehdot täyttävä jäsentasovaraus" tarkoittaa ehdot täyttävää varausta, joka oikeuttaa matkaelementin keräämiseen. 

"Maksa nyt" tarkoittaa "Maksa nyt" -vaihtoehdon valitsemista maksusivulla ennen ehdot täyttävän varauksen tekoa. Jos valitset "Maksa nyt" -vaihtoehdon, Expedia veloittaa summan valitsemaltasi maksutavalta euroina välittömästi, ellei maksusivulla ole lisätty Expedia Rewards -pisteitä tai kuponkeja. 

"Pisteet" ansaitaan osana Expedia Rewards -ohjelmaa ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, ja ne voivat tarkoittaa peruspisteitä, bonuspisteitä tai näiden yhdistelmää. Pisteitä voi ansaita ehdot täyttävien varausten tekemisestä ja bonuspistetarjouksista.   

"Ohjelman edut" tarkoittavat lisäetuja, joita asiakas saa osana Expedia Rewards -ohjelmaa täällä kuvatulla tavalla ja joita päivitetään aika ajoin. 

“Majoitusliike” tarkoittaa ehdot täyttävää loma-asuntoa ja/tai ehdot täyttävää hotellia. 

"Lunastettava palkinto" viittaa Expedian sivustolla tehtävään varaukseen, jonka jäsen voi maksaa kokonaan tai osittain lunastamalla pisteitä tai käyttämällä palkintokuponkia näissä ehdoissa ja rajoituksissa kuvatulla tavalla. Jokaisesta 100 ansaitusta pisteestä voi saada 1 € alennuksen tulevista ehdot täyttävistä lunastuksista. 

"Matkaelementit" ovat tapa mitata edistymistä jäsentasoilla.  

 

Ansaitaksesi pisteitä ehdot täyttävästä varauksesta sinun on oltava ohjelman jäsen ennen ehdot täyttävän varauksen tekemistä ja kirjautuneena tilillesi ehdot täyttävää varausta tehdessäsi. Pisteitä ei ansaita Expedian sivustolla tehtävistä varauksista silloin, kun et ole kirjautuneena tilillesi tai jos luot tilin varauksen tekemisen jälkeen, mutta ennen matkan päättymistä. Ohjelman jäsenenä saat tiettyjä tiliä koskevia päivityksiä, kuten piste- tai jäsentasotietosi sisältäviä tiliotteita. 

Jäsenet voivat sulkea tilinsä milloin tahansa soittamalla asiakaspalvelukeskukseen. Mahdollisuutesi ansaita ja lunastaa pisteitä sekä saada ohjelmaan kuuluvia etuja poistetaan tilisi sulkemisen jälkeen. Jos suljet tilisi, et voi enää avata profiiliasi tai tarkastaa tiliyhteenvetoasi, minkä lisäksi et saa pisteitä tulevista varauksista etkä voi käyttää lunastettavia palkintoja tuleviin varauksiin, ja pisteet vanhenevat välittömästi tilin sulkemisen jälkeen. Et voi uudelleenaktivoida suljettua tiliä. Jos haluat liittyä ohjelmaan tulevaisuudessa uudelleen, sinun on luotava uusi tili.    

Pisteitä voi ansaita vain ehdot täyttävän varauksen tekemiseen käytetyn tilin omistaja. Matkustajiksi matkasuunnitelmaan merkityt ylimääräiset henkilöt eivät ansaitse pisteitä. Mikäli toimit matkanjärjestäjänä ja varaat matkan toiselle henkilölle käyttäen Expedia-tilisi järjestäjäasetuksia, se henkilö, jonka tiliä käytät matkan varaamiseen, ansaitsee pisteet ehdot täyttävästä varauksesta vain, mikäli hänen Expedia-tilinsä on liittynyt ohjelmaan ja hänellä on aktiivinen tili. 

Kun olet tehnyt ehdot täyttävän varauksen, ansaittavissa oleva pistemäärä pidetään odotustilassa. Ehdot täyttävän varauksen varaushetkellä laskettu odottavien pisteiden määrä perustuu varatun matkasuunnitelman tietoihin. Varattuun matkasuunnitelmaan tehtävien muutosten ja peruutusten myötä odottavien pisteiden arvioitu määrä ja matkasuunnitelmasta ansaittava todellinen pistemäärä voivat erota toisistaan.  Odottavia pisteitä ei voi käyttää lunastettaviin palkintoihin. Jotta odottavat pisteet voisivat muuttua saatavilla oleviksi, ehdot täyttävän varauksen on ensin toteuduttava, ja pisteet ovat saatavilla tililläsi alla olevassa Pisteiden kirjaaminen/täsmäytys -taulukossa esitettyjen aikataulujen mukaisesti. Kun pisteet ovat käytettävissä, jäsen voi käyttää niitä lunastaakseen palkintoja.  

Pisteitä ei voi ansaita palveluntarjoajien veloittamista muutos- tai peruutusmaksuista.

Jos käytät kuponkia ehdot täyttävän varauksen tekemiseen, kupongin arvo vähennetään ennen pisteiden laskemista. Mikäli palveluntarjoajalle on maksettava lisämaksuja matkan, sisäänkirjautumisen tai uloskirjautumisen aikana (kuten kaupunkivero tai lomakeskusmaksu), kyseisiä summia ei oteta huomioon pisteitä laskettaessa (myös silloin, kun kyseinen summa sisältyy varaushetkellä näkyvään kokonaissummaan). 

Jos varauksen tekemiseen on käytetty pisteitä tai palkintokuponkia, jäsen ei voi ansaita pisteitä tai bonuspisteitä kyseisestä varauksen osasta.

Expedia pidättää oikeuden mitätöidä tai peruuttaa milloin tahansa kaikki odottavat tai käytettävissä olevat pisteet, jotka on ansaittu matkasta, jota ei ole toteutettu.  

Pisteet mitätöidään tai peruutetaan tilanteissa, joissa jäsen saa hyvityksen tai hyvityskupongin Expedialta, palveluntarjoajalta, pankilta tai kortinmyöntäjältä. Mikäli jäsen saa osittaisen hyvityksen tai hyvityskupongin Expedialta tai palveluntarjoajalta peruutusajan sisällä tehdystä peruutuksesta, pisteitä ei ansaita. Mikäli jäsen saa osittaisen hyvityksen tai hyvityskupongin Expedialta tai palveluntarjoajalta, ja pisteitä on lunastettu ehdot täyttävän varauksen maksamiseksi joko osittain tai kokonaan, käytetyt pisteet palautetaan jäsenen tilille.  Expedia mitätöi tai peruuttaa pisteet, jotka on ansaittu petollisesti, vilpillisesti tai väärennetyin tiedoin. 

Mikäli tilisi tiedot eivät kuvasta oikeaa pistemäärää, jonka sinun olisi pitänyt Expedian mukaan saada, Expedia pidättää oikeuden ilmoittaa sinulle kyseisestä epätarkkuudesta ja muokata pistesaldoasi korjatakseen kyseisen epätarkkuuden. Jos uskot, että tililläsi on ollut epäilyttävää toimintaa, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Mikäli käy ilmi, että olet ollut petoksen uhri, ansaitsemasi pisteet voidaan siirtää uudelle tilille. 

Jos uskot, että et ole saanut oikeaa pistemäärää ehdot täyttävästä varauksesta, sinun on otettava yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluttua matkan toteutumisesta. Expedia tekee (kohtuuden rajoissa) lopullisen päätöksen siitä, onko jonkinlainen muutos pisteissä perusteltu kyseessä olevan matkan kohdalla. Pisteitä ei missään tapauksessa siirretä odottavista käytettävissä oleviksi aiemmin kuin alla olevassa Pisteiden kirjaaminen/täsmäytys -taulukossa on ilmoitettu.  

 

Ehdot täyttävää varausta tehtäessä ansaittavien pisteiden arvioitu määrä pidetään odottavassa tilassa siihen asti, kunnes ehdot täyttävä varaus on toteutunut ja maksu on vahvistettu. Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja ajanjaksoista, joiden jälkeen pisteet siirtyvät odottavasta käytettävissä olevaan tilaan. 

 

Ehdot täyttävä varaus 

Pisteiden vahvistamisen ajoitus

Lennot  

30 päivää matkan toteutumisen jälkeen 

Paketit  

 • Lento + hotelli 
 • Lento + vuokra-auto 
 • Hotelli + lento + vuokra-auto 
 • Hotelli + vuokra-auto 

30 päivää matkan toteutumisen jälkeen 

Varaushetkellä maksettu hotelli ("Maksa nyt") 

30 päivää matkan toteutumisen jälkeen 

Yöpymisen aikana maksettu hotelli ("Maksa myöhemmin") 

35 päivää matkan toteutumisen jälkeen 

Loma-asunto ("Maksa nyt") 

30 päivää matkan toteutumisen jälkeen  

Loma-asunto ("Maksa myöhemmin")  

35 päivää matkan toteutumisen jälkeen 

Vuokra-auto 

Korkeintaan 90 päivää matkan toteutumisen jälkeen 

Aktiviteetit  

30 päivää matkan toteutumisen jälkeen  

Pisteitä ansaitaan sen määrän mukaan, miten Expedia Rewards -etusivulla kulloinkin määritellään osoitteessa www.expedia.fi/lp/b/exp-rewards-faq.

Pisteitä voi ansaita seuraavasti tekemällä ehdot täyttävän varauksen Expedian sivustolla, kun olet kirjautuneena tilillesi:  

Ehdot täyttävät lennot 

Ansaitset yhden (1) peruspisteen jokaista viittä (5) euroa kohden, kun teet ehdot täyttävän lentovarauksen Expedian sivustolla ja olet kirjautuneena tilillesi.   

Ehdot täyttävät varaukset (jotka eivät sisällä lentoja) 

Ansaitset yhden (1) peruspisteen jokaista yhtä (1) euroa kohden, kun teet jonkin seuraavista ehdot täyttävistä varauksista Expedian sivustolla ja olet kirjautuneena tilillesi.  

Ehdot täyttävät hotellit 
Hotellien lisäehdot: Pisteet lasketaan Expedialle varaushetkellä maksetun summan mukaan verot ja lisämaksut mukaan lukien ("Maksa nyt"). Lisäksi jos valitset "Maksa myöhemmin" -vaihtoehdon majoitusliikettä varatessasi tai jos varausta ei muuten makseta Expedialle varaushetkellä, Expedia muuntaa majoitusliikkeelle maksettavan, Expedian sivustolla näkyvän varaussumman euroiksi pisteiden laskemista varten. Majoitusliikkeelle mahdollisesti maksettavat summat (joko varaushetkellä tai myöhemmin) lisäpalveluista, joita ei varata Expedian sivustolla (mukaan lukien mutta rajoittumatta huone- ja kylpyläpalvelut), eivät oikeuta pisteiden ansaitsemiseen.

 • Ehdot täyttävät loma-asunnot 
 • Ehdot täyttävät aktiviteetit 
 • Ehdot täyttävät paketit    
 • Ehdot täyttävät vuokra-autot

Varaukset, jotka eivät täytä ehtoja 

Seuraavan kaltaiset varaukset eivät oikeuta pisteiden ansaitsemiseen: 

 • Vakuutus  
 • Lento + aktiviteetti -paketit 
 • Hotelli + aktiviteetti -paketit 
 • Vuokra-auto + aktiviteetti -paketit 
 • Hotelli + lento + aktiviteetti -paketit 
 • Lennot, jotka on varattu suoraan lentoyhtiön verkkosivuston kautta, vaikka alkuperäinen lentohaku olisikin tehty Expedian sivustolla 

Ajoittain Expedia voi tarjota mahdollisuuksia ansaita bonuspisteitä. Kaikkien tiettyyn bonuspisteitä tarjoavaan kampanjaan liittyvien ehtojen ja rajoitusten tulee täyttyä, jotta voit ansaita bonuspisteitä. Bonuspisteitä tarjoavan kampanjan kautta ansaitut bonuspisteet lisätään tilillesi varaushetkellä odottavaan tilaan ja muutetaan käytettäviksi tarjoukseen liittyvien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Bonuspisteitä tarjoavat kampanjat koskevat myös muutettuja varauksia, mikäli muutettu varaus edelleen täyttää kaikki tarjouksen vaatimukset ja ehdot. Bonuspisteitä tarjoavat kampanjat eivät koske peruutettuja varauksia. Kampanjat on rajattu tarjouksen vastaanottajalle, eikä niitä voi siirtää.  Bonuspisteitä tarjoavan kampanjan tarjouksia ei voi lunastaa rahaksi, ja ne ovat mitättömiä alueilla, joilla lainsäädäntö kieltää kyseiset tarjoukset. 

Pisteet eivät vanhene niin kauan, kun ansaitset pisteitä ehdot täyttävästä varauksesta tai käytät lunastettavan palkinnon Expedian sivustolla tilisi kautta ainakin kerran jokaisen kahdeksantoista (18) kuukauden sisällä.  Mikäli pisteitä ei ansaita tai lunasteta kyseisellä tavalla, kaikki tilillesi kerätyt pisteet vanhenevat, eikä niitä palauteta. 

Pisteitä voi käyttää lunastettaviin palkintoihin kyseessä olevan palveluntarjoajan saatavuuden ja rajoitusten mukaisesti Expedian sivustolla määritellyllä tavalla.  

Pisteitä ei voi muuttaa rahaksi, eikä niillä ole rahallista arvoa.  Pisteitä ei voi yhdistää muihin todistuksiin, kuponkeihin, alennuksiin, luokankorotuksiin, palkintoihin tai mainoskampanjoihin.  Pisteitä ei voi lunastaa varauksissa, jotka eivät täytä ehtoja yllä kuvatulla tavalla, tai muiden alla olevissa kategorioissa kuvailtujen rajoitusten mukaan. Lunastettavat palkinnot tarjotaan myynninedistämisartikkeleina, eivätkä ne ole voimassa, mikäli ne myydään rahasta tai muusta korvauksesta tai mikäli niitä muokataan tai kopioidaan, eikä niitä voida myöntää uudelleen, mikäli ne tuhoutuvat, ne katoavat, tai ne varastetaan. Lunastettavat palkinnot eivät ole voimassa alueilla, joilla ne ovat lainvastaisia. 

Jäsenet voivat lunastaa käytettävissä olevia pisteitä maksaakseen "Maksa nyt" -hotellin hinnan osittain tai kokonaan verot ja maksut mukaan lukien. Pisteet voi lunastaa ainoastaan silloin, kun varaus maksetaan Expedialle varauksen tekemisen yhteydessä silloin kun "Maksa nyt" -vaihtoehto on saatavilla.  

Pisteitä ei voi käyttää kattamaan peruutus- tai muutosmaksuja, aiemmin maksettuja varauksia tai muita sekalaisia maksuja. Pisteitä ei voi lunastaa "Maksa myöhemmin" -majoitusliikkeiden varauksiin tai Vrbon ja/tai EG Vacation Rentals Ireland Limited -yhtiön tarjoamien majoitustilojen varauksiin.  

Jäsenet voivat lunastaa pisteet eriarvoisina Expedia-kuponkeina ("palkintokuponki"), jotka voi käyttää "Maksa nyt" -vaihtoehdolla maksettavan hotelli + lento -pakettivarauksen maksamiseen. Palkintokupongin arvo voi olla korkeintaan 300 €. Kun lunastat pisteesi palkintokupongiksi valitsemallasi summalla, saat palkintokuponkikoodin. Myönnetty palkintokuponki tallennetaan jäsenen Expedia-tilille, josta se löytyy Tili-osion kuponkisivulta. Palkintokupongin voi lunastaa ainoastaan jäsen. Jokaiseen kuponkiin liittyvät ehdot ja rajoitukset vahvistetaan kupongin luontihetkellä. Lunastetut pisteet vähennetään tililtäsi palkintokuponkikoodin luontihetkellä.  

Palkintokuponkeja voi vain lunastaa Expedian sivustolla tehtävässä, "Maksa nyt" -vaihtoehdolla maksettavassa hotelli + lento -varauksessa vain silloin, kun maksu suoritetaan Expedialle varaushetkellä. Palkintokuponkeja sovelletaan ensin pakettivarauksen hotelliosaan ja sen jälkeen pakettivarauksen lento-osaan ennen veroja ja maksuja. Huomaathan, että mikä tahansa kupongin summa, jota sovelletaan pakettimatkan lento-osioon, hyvitetään luottokortillesi varauksesi vahvistamisen jälkeen, yleensä 10 arkipäivän kuluessa. Palkintokupongin voi käyttää vain yhteen (1) pakettimatkaan ja yhteen hotellihuoneeseen per varaus. Palkintokuponkia ei voi käyttää usean huoneen varaamiseen samassa matkasuunnitelmassa. Palkintokupongeilla ei ole käteisarvoa. Palkintokuponkeja ei voi yhdistää tai käyttää mihinkään muihin todistuksiin, luokankorotuksiin, palkintoihin tai kuponkeihin. Kaikki varaukseen liittyvät verot, maksut ja lisämaksut, mukaan lukien ja rajoituksetta matkatavaramaksut, istuinluokan korotukset, lisähenkilömaksut, pysäköintimaksut, puhelinmaksut ja muut varaukseen liittyvät maksut ovat asiakkaan vastuulla, eikä palkintokuponkeja voi käyttää näiden maksujen kattamiseen. Palkintokuponkeja ei voi käyttää kattamaan peruutus- tai muutosmaksuja, ennalta maksettavia varauksia, hallinnollisia maksuja tai muita sekalaisia maksuja. Palkintokuponkeja ei voi käyttää maissa, joissa niiden käyttö on lainvastaista. 

Käyttämättömistä tai vanhentuneista palkintokupongeista ei myönnetä pistehyvityksiä. Palkintokupongit vanhenevat yhden vuoden jälkeen niiden luomisesta. 

Jäsenet voivat lunastaa käytettävissä olevia pisteitä maksaakseen autonvuokrauksen hinnan osittain tai kokonaan silloin, kun Expedia veloittaa maksun varauksen yhteydessä. Tätä kutsutaan ”Maksa nyt” -vaihtoehdoksi autoluokan valinnan jälkeen. 

Jäsenet voivat lunastaa käytettävissä olevia pisteitä maksaakseen aktiviteetin hinnan osittain tai kokonaan silloin, kun Expedia veloittaa maksun varauksen yhteydessä. 

Jäsentaso ovat Expedia Rewards -jäsenyyden etu. Jäsenet liittyvät ohjelmaan Blue-tasolla, ja heidän on saavutettava alla ilmoitetut kriteerit päästäkseen korkeammalle tasolle. Vaihtoehtoisesti Expedia tai sen kumppanit voivat tarjota sinulle Expedia Rewards Silver -jäsentason ja Expedia Rewards Gold -jäsentason seuraavien tai kumppanin määrittämien kriteerien perusteella. Vain ehdot täyttävät varaukset, jotka on tehty tilille kirjautuneena, oikeuttavat Silver- ja Gold-tasolle pääsemiseen. Tietyt ohjelman tarjoukset ja tasoedut eivät välttämättä ole saatavilla niille jäsenille, jotka eivät asu Suomessa. 

Jäsenet voivat päästä Silver- tai Gold-tasolle keräämällä tietyn määrän matkaelementtejä kalenterivuoden aikana alla olevassa taulukossa määritellyllä tavalla. Jotta matkaelementti voidaan laskea Silver- tai Gold-tasokorostusta kohti, matkaelementin arvon on oltava vähintään 20 € (mukaan lukien verot ja maksut).     

Maksusivulla lisättyjä kuponkeja ei sisällytetä matkaelementtien arvoon. Lunastettaviin palkintoihin käytettävät pisteet sisällytetään matkaelementtien arvoon.  

Silver   

10 matkaelementtiä kalenterivuoden aikana 

Gold

25 matkaelementtiä kalenterivuoden aikana 


Ehdot täyttävistä jäsentasovarauksista kerätyt matkaelementit alkaen jokaisen kalenterivuoden tammikuun 1. päivä ja päättyen jokaisen kalenterivuoden joulukuun 31. päivä kello 11.59 Itä-Euroopan aikaa (EET) lasketaan jäsentasoon.   

Yhden kalenterivuoden aikana alkava ja seuraavana vuonna päättyvä matka lisätään suhteessa sekä nykyisen kalenterivuoden jäsentasoon että seuraavan vuoden jäsentasoon.  Kun korkeampi jäsentaso on saavutettu, se on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jolloin se saavutettiin, koko seuraavan kalenterivuoden ajan ja aina seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään asti, ellei toisin ole määritelty. 

Varaukset, jotka ovat oikeutettuja korkeammalle tasolle pääsemiseksi, on määritelty alla.  Toteutetuista matkoista kerätyt matkaelementit ja edistymisesi näytetään Expedia Rewards -tapahtumasivulla. Jäsenet, jotka eivät ole oikeutettuja Gold- tai Silver-tasolle pääsemiseksi kalenterivuoden aikana näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, ovat oikeutettuja pääsemään tasolle, joka määritellään edellisenä kalenterivuonna kerättyjen matkaelementtien määrän perusteella.   

Lennot 

1 matkaelementti ehdot täyttävästä lennosta, johon liittyvät lentoliput on käytetty (menopaluulentolippu ja välilaskut lasketaan 1 matkaelementiksi) ja varattu lentomatkasuunnitelma on toteutunut (esim. ehdot täyttävä lento, jossa varattuun lentomatkasuunnitelmaan sisältyy 3 lippua 3 hengelle antaa lennon toteutumisen jälkeen 3 matkaelementtiä). 

Hotelli 

1 matkaelementti ehdot täyttävästä hotellista per huone per yövytty yö  

Loma-asunto                           

1 matkaelementti ehdot täyttävästä loma-asunnosta per huone per yövytty yö  

Vuokra-auto 

1 matkaelementti ehdot täyttävästä vuokra-autosta per toteutunut vuokra-autovaraus 

Aktiviteetit

1 matkaelementti ehdot täyttävästä aktiviteetista per lippu ja toteutunut aktiviteetti

Paketti 

Kerääminen perustuu yllä ehdot täyttävien pakettien kohdalla määriteltyihin sääntöihin jokaisen matkatyypin osalta 

Silver- ja Gold-jäsenet saavat ohjelmassa lisäetuja, joita voivat koskea ylimääräiset ehdot ja rajoitukset. Expedia pidättää lainsäädännön sallimissa rajoissa oikeuden esitellä, vaihtaa, keskeyttää tai poistaa minkä tahansa edun milloin tahansa ilman ilmoitusta silloin, kun muutos on sinulle edullinen tai kun sillä ei ole sinulle materiaalista vaikutusta ja muussa tapauksessa vähintään 90 päivän ennakkoilmoituksella. Täältä näet ohjelman etuja koskevat lisätiedot.  

Mikäli jokin osio näistä ehdoista ja rajoituksista katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai toimeenpanokelvottomaksi, tällä ei ole minkäänlaista vaikutusta tai haittaa jäljellejäävien osioiden pätevyyteen, laillisuuteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. Meistä johtuva epäonnistuminen tai viivästyminen minkä tahansa näissä ehdoissa ja rajoituksissa määritellyn osion toimeenpanossa ei poista oikeuttamme toimeenpanna samaa tai mitä tahansa muuta näissä ehdoissa ja rajoituksissa määriteltyä osiota tulevaisuudessa. 

Nämä ehdot ja rajoitukset (ja mitkä tahansa muut tässä ilmoitetut ehdot ja rajoitukset) muodostavat sinun ja Expedian välisen sopimuksen kokonaisuudessaan tämän ohjelman suhteen, ja se korvaa ja sulkee pois kaikki aiemmat tai samanaikaiset tätä ohjelmaa koskevat ilmoitukset ja tarjoukset, olivatpa ne sitten sähköisessä, suullisessa tai kirjoitetussa muodossa sinun ja meidän välillämme.   

Näitä ehtoja ja rajoituksia sääntelevät Suomen lait. Näin ollen hyväksyt kaikkien tämän ohjelman jäsenyydestäsi johtuvien tai siihen liittyvien kiistojen käsittelyn Suomen tuomioistuimissa.