Expedia Rewards -ohjelman usein kysytyt kysymykset • Ehdot ja rajoitukset  

Expedia® Rewards -ohjelman ehdot ja rajoitukset 

Päivitetty viimeksi: 11.2.2021 
Voimassa 1.2.2022 lähtien 

Expedia Rewards -ohjelma ("ohjelma") tarjotaan Expedia.fi-sivuston ja Expedian Suomen sovelluksen asiakkaille Expedia, Inc.:n ("Expedia") yksinomaisen harkinnan perusteella, ja se on avoin ainoastaan vähintään kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on kelvollinen sähköpostiosoite ja jotka ovat liittyneet mukaan ohjelmaan ("jäsen(et)"). Osallistumalla ohjelmaan jäsenet voivat ansaita pisteitä varaamalla ja toteuttamalla ehdot täyttäviä matkoja Expedian sivuston kautta sekä käyttää saatavilla olevia pisteitä lunastettaviin palkintoihin riippuen saatavuudesta sekä näistä ehdoista ja rajoituksista. Termit ”sinä” ja sen taivutusmuodot näissä ehdoissa ja rajoituksissa viittaavat kehen tahansa jäseneen. 

Näiden ehtojen ja rajoitusten hyväksyminen

Ohjelman käytön jatkaminen sen jäsenenä on osoitus näiden ehtojen ja rajoitusten hyväksymisestä. Näiden ehtojen ja rajoitusten versiota, joka on tällä hetkellä saatavilla verkkosivustolla osoitteessa www.expedia.fi/lp/b/exp-rewards-terms, sovelletaan 31.1.2022 asti, ja se korvaa kaikki näiden ehtojen ja rajoitusten aikaisemmat versiot. Näitä päivitettyjä ehtoja ja rajoituksia sovelletaan 1.2.2022 lähtien.

Ohjelman jäsenyys katsotaan mitättömäksi, mikäli se on lailla kielletty jäsenen asuinosavaltiossa tai -maassa, ja tarvittaessa näitä ehtoja ja rajoituksia voidaan muuttaa vastaamaan tällaisia lakeja tai säädöksiä. 

Muutokset näihin ehtoihin ja rajoituksiin

Expedia saattaa ajoittain tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja rajoituksiin. Pyrimme aina antamaan sinulle ilmoituksen mahdollisista materiaalisista muutoksista ennen muutosten voimaantuloa. Alla oleva taulukko sisältää tärkeitä tietoja ilmoituksista, joita annamme erityyppisistä muutoksista:.

Muutos  

Ilmoitusaika 

Ehtoihin ja rajoituksiin tehtävä materiaalinen muutos, joka merkittävissä määrin rajoittaa (a) tapaa, jolla jäsenet (tai mikä tahansa jäsentaso) ansaitsevat tai lunastavat pisteitä; tai (b) jäsenille (tai mille tahansa jäsentasolle) tarkoitettuja ohjelman etuja

Milloin tahansa antamalla jäsenille ainakin 90 päivän kirjallinen ennakkoilmoitus

 Kaikki muut mahdolliset muutokset ehtoihin ja rajoituksiin 

Milloin tahansa ilman jäsenille annettavaa ennakkoilmoitusta tapauksissa, joissa muutoksista on sinulle hyötyä tai joista ei ole sinulle materiaalista vaikutusta. Näitä muutoksia sovelletaan niiden julkaisupäivästä lähtien sivulla  https://www.expedia.fi/lp/b/exp-rewards-terms

Kaikki muut muutokset: milloin tahansa antamalla sinulle kirjallinen ilmoitus.  

Lähetämme mahdolliset kirjalliset ilmoitukset tililläsi meille antamaasi osoitteeseen. Olet vastuussa yhteystietojesi päivittämisestä, jos ja kun ne muuttuvat. Ohjelman käytön jatkaminen sen jäsenenä yllä olevia ilmoitusaikoja noudattaen on osoitus näihin ehtoihin ja rajoituksiin ilmoitettujen muutosten hyväksymisestä. 

Sopimaton jäsentoiminta

Expedia pidättää oikeuden estää kenen tahansa jäsenen osallistumisen, mikäli jäsenen havaitaan puuttuneen ohjelman toimintaan tai, mikäli hän toimii näiden ehtojen ja rajoitusten vastaisesti tai vilpillisesti tai petollisesti. Kenen tahansa jäsenen mikä tahansa yritys horjuttaa ohjelman laillista toimintaa voi olla rikos- ja yksityisoikeuden vastaista, ja mikäli tällainen yritys tehdään tai uhataan tehdä, Expedia pidättää oikeuden hakea tällaiselta henkilöltä täyttä lain sallimaa vahingonkorvausta. 

Expedialla on oikeus valvoa kaikkia tilitoimintoja näiden ehtojen ja rajoitusten noudattamisen varmistamiseksi. Mikäli Expedialla on syytä epäillä, että tililläsi näkyy merkkejä petoksesta, väärinkäytöstä, sopimattomasta käytöksestä tai epäilyttävästä toiminnasta (yhdessä "sopimaton toiminta"), Expedia voi sulkea tai jäädyttää tilisi välittömästi, ja mikäli tällainen sopimaton toiminta on osoitettu tapahtuneeksi, voit menettää keräämäsi pisteet tai lunastettavat palkinnot. Mikäli olet toiminut sopimattomasti, Expedia pidättää oikeuden ryhtyä mihin tahansa tarvittaviin oikeudellisiin toimiin ja sillä saattaa olla oikeus takavarikoida kaikki lunastettavat palkinnot tämänkaltaisen toiminnan seurauksena. Tämän lisäksi saatat olla velvollinen korvaamaan Expedialle aiheutuneet taloudelliset kulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikustannukset ja vahingot, etkä saa osallistua ohjelmaan tulevaisuudessa. Ehtojen mukaisten varausten, joiden on havaittu liittyvän sopimattomaan toimintaan, pisteet peruutetaan, ja kyseiseen toimintaan liittyvä tili jäädytetään niin, ettei sen kautta voi enää ansaita pisteitä tai tehdä lunastuksia. Jos haluat riitauttaa tilin jäädyttämisen, pisteiden peruuttamisen tai lunastettavien palkintojen menettämisen, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen tällä sivulla olevien linkkien kautta. 

Vastuuvelvollisuus 

Ohjelma tarjotaan ilman minkäänlaista takuuta (joko suoraa tai epäsuoraa) tai minkäänlaista epäsuoraa ehtoa, mukaan lukien mutta rajoittamatta oletetuista takuista tai epäsuorat ehdot tyydyttävästä laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomattomuudesta. Expedia ei anna minkäänlaisia ohjelmaa koskevia takeita, takuutodistuksia tai edustuksia, paitsi niissä tapauksissa, joissa tiettyä taetta tai takuutodistusta ei voi jättää sovellettavan lain ulkopuolelle. 

Expedia ei ole vastuussa minkäänlaisista pisteiden ansaitsemista, lunastamista ja käyttöä koskevista epätarkkuuksista, lukuun ottamatta ja vain siinä määrin, kun Expedia on suoraan aiheuttanut kyseiset epätarkkuudet. Expedia ei vastaa lunastettavista palkinnoista, jotka vastaanottamisensa jälkeen ovat hävinneet, varastettu tai tuhottu, ellei tällainen vastuu aiheudu kokonaan tai osaltaan Expedian huolimattomuudesta tai vilpillisestä toiminnasta.  Expedian palveluntarjoajat ja kumppanit eivät liity mitenkään ohjelman hallinnointiin tai ole siitä vastuussa. 

Näissä ehdoissa ja rajoituksissa asetettujen rajoitusten mukaisesti hyväksyt, ettei Expedia tai sen yhteistyökumppanit ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ohjelmasta, ohjelman käytöstä tai viivästyksistä tai kyvyttömyydestä käyttää ohjelmaa. Mitä tulee vastuuseen näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisista Expedian velvoitteista, tai jos Expedian katsotaan olevan vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, Expedia on vastuussa sinulle vain välittömistä vahingoista, jos ne: 

(i)       olivat kohtuullisesti katsottuna sekä sinun että Expedian ennakoitavissa, 
(ii)      olivat joko sinun kärsimiäsi tai sinulle aiheutuneita ja  
(iii)     johtuivat suoraan Expedian toiminnasta.    

Expedia on vastuussa sinulle, mikäli Expedia on tehnyt virheen näissä ehdoissa ja rajoituksissa määritellyllä tavalla. Jos olet kuluttaja, Expedia on lain sallimissa rajoissa vastuussa kärsimästäsi menetyksestä tai vahingosta, joka on ennakoitavissa oleva seuraus näiden ehtojen ja rajoitusten rikkomisesta tai joka on seurausta epäonnistumisestamme käyttää kohtuullista huolellisuutta tai taitoa. Emme kuitenkaan ole vastuussa ennakoimattomasta menetyksestä tai vahingosta.   

Näiden ehtojen ja rajoitusten keskeyttäminen ja päättäminen

Expedia pidättää lainsäädännön sallimissa rajoissa oikeuden keskeyttää ohjelman saatavuuden tai päättää ohjelman kenelle tahansa henkilölle, milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä sekä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

Ohjelmalla ei ole ennalta määriteltyä päättymispäivää, ja se on voimassa siihen asti, kunnes Expedia päättää lopettaa ohjelman. Expedia voi päättää ohjelman milloin tahansa ilmoituksella. Ohjelman päättymisen jälkeen sinulla on ohjelman päättymispäivästä lukien yhdeksänkymmentä (90) päivää aikaa käyttää tililläsi käytettävissä olevat pisteet. Tämän ajan jälkeen menetät kaikki pisteet ilman korvausta. 

Tietosuoja  
Ohjelman jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen hyväksyy ja valtuuttaa Expedian keräämään, käyttämään ja paljastamaan Expedian keräämät henkilökohtaiset tiedot osoitteessa www.expedia.fi/privacy saatavilla olevan tietosuojalausunnon ja kaikkien sovellettavien yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti. 

Markkinointi 

Mikäli Expedia haluaa markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan sinulle, Expedia tekee niin vain etukäteen antamallasi suostumuksella. Jos sinulle lähetetään myynninedistämiseen tähtääviä tietoja, etkä halua enää vastaanottaa kyseisiä tietoja, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen pyytääksesi tietojesi poistamista markkinointilistalta tai käytä Expedian markkinointiviesteihin sisällytettyjä markkinointiviestien peruuttamistyökaluja. Expedia käsittelee kyseisen pyynnön niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista, mutta joka tapauksessa alle 30 päivän kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta. 

Termit

"Tili" tarkoittaa Expedia-tiliä, jolle on luotu käyttäjänimi ja salasana Expedia Rewards -ohjelman käyttöä varten.  

"Peruspisteet" ovat pisteitä, joita käyttäjä voi ansaita osana Expedia Rewards -ohjelmaa ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Peruspisteitä ansaitaan ehtojen mukaisista varauksista.  

"Bonuspisteet" ovat ohjelmassa ansaittavia ylimääräisiä pisteitä, joita voi ansaita seuraavilla tavoilla: 

(a) bonuspisteitä tarjoavat kampanjat, jotka ovat jäsenille ajoittain tarjottavia erityistarjouksia (kyseisten kampanjoiden ehdot annetaan kampanjan voimassaoloaikana); tai  

(b) bonuspistetarjoukset, joita tarjotaan jäsenille ajoittain Expedia Rewards -ohjelman etuina ja joihin voi kuulua tietyllä jäsentasolla ansaittujen lisäbonuspisteiden kaltaisia etuja, Expedian sovelluksessa tehdyistä varauksista ansaittavia lisäbonuspisteitä tai VIP Access -majoitusliikkeiden varauksista ansaittavia lisäbonuspisteitä.  Nämä bonuspistetarjoukset luetellaan asianmukaisten jäsentasojen eduissa täällä

"Toteutunut matka" tarkoittaa sitä, että jäsen tai muut matkustajat, jotka on sisällytetty tilillä olevaan varaukseen, on toteuttanut yöpymisensä ehdot täyttävässä hotellissa tai loma-asunnossa, tehnyt ehdot täyttävän lennon, vuokrannut ehdot täyttävän vuokra-auton, käyttänyt lipun/lippuja ehdot täyttävään aktiviteettiin tai toteuttanut ehdot täyttävän pakettimatkan.   

"Euro" tai "€" tarkoittaa eurovaluuttaa.  

"Ehdot täyttävä loma-asunto" tarkoittaa yksittäistä majoitusvarausta vaihtoehtona hotellille, esimerkiksi kalustettua huoneistoa, taloa, huvilaa tai kaupallisessa tarkoituksessa hallinnoitua kerrostalolomakylää, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu. 

"Ehdot täyttävät aktiviteetit" tarkoittavat ennalta maksettavia yksittäisiä aktiviteetteja, jotka on varattu Expedian sivustolta ja jotka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu. 

"Ehdot täyttävä varaus" tarkoittaa minkä tahansa ehdot täyttävän aktiviteetin, ehdot täyttävän lennon, ehdot täyttävän hotellin, ehdot täyttävän vuokra-auton, ehdot täyttävän loma-asunnon tai ehdot täyttävän paketin varaamista Expedian sivustolla. 

"Ehdot täyttävä vuokra-auto" tarkoittaa mitä tahansa ennalta maksettavaa yksittäistä vuokra-autoa, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu.   

"Ehdot täyttävä lento" tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä lentomatkaa, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu. 

"Ehdot täyttävä hotelli" tarkoittaa mitä tahansa ennalta maksettavaa yksittäistä hotellia, joka on varattu Expedian sivustolla ja jonka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai jota ei ole peruutettu.  

"Ehdot täyttävä paketti" tarkoittaa mitä tahansa ennalta maksettavaa hotellia + lentoa, hotellia + vuokra-autoa, hotellia + lentoa + vuokra-autoa ja lentoa + vuokra-autoa, jotka on varattu yhdessä Expedian sivustolla ja jotka Expedia Rewards -jäsen on toteuttanut tai joita ei ole peruutettu. 

"Expedian sivusto" tarkoittaa Expedia.fi-sivustoa tai Expedian Suomen mobiilisovellusta. 

"Ehdot täyttävä jäsentasovaraus" tarkoittaa ehdot täyttävää varausta, joka oikeuttaa matkaelementin keräämiseen. 

"Maksa nyt" tarkoittaa "Maksa nyt" -vaihtoehdon valitsemista maksusivulla ennen ehdot täyttävän varauksen tekoa. Jos valitset "Maksa nyt" -vaihtoehdon, Expedia veloittaa summan valitsemaltasi maksutavalta euroina välittömästi, ellei maksusivulla ole lisätty Expedia Rewards -pisteitä tai kuponkeja. 

"Pisteet" ansaitaan osana Expedia Rewards -ohjelmaa ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, ja ne voivat tarkoittaa peruspisteitä, bonuspisteitä tai näiden yhdistelmää. Pisteitä voi ansaita ehdot täyttävien varausten tekemisestä ja bonuspistetarjouksista.   

"Ohjelman edut" tarkoittavat lisäetuja, joita asiakas saa osana Expedia Rewards -ohjelmaa täällä kuvatulla tavalla ja joita päivitetään aika ajoin. 

“Majoitusliike” tarkoittaa ehdot täyttävää loma-asuntoa ja/tai ehdot täyttävää hotellia. 

"Lunastettava palkinto" viittaa Expedian sivustolla tehtävään varaukseen, jonka jäsen voi maksaa kokonaan tai osittain lunastamalla pisteitä tai käyttämällä palkintokuponkia näissä ehdoissa ja rajoituksissa kuvatulla tavalla. Jokaisesta 100 ansaitusta pisteestä voi saada 1 € alennuksen tulevista ehdot täyttävistä lunastuksista. 

"Matkaelementit" ovat tapa mitata edistymistä jäsentasoilla.  

 

Ansaitaksesi pisteitä ehdot täyttävästä varauksesta sinun on oltava ohjelman jäsen ennen ehdot täyttävän varauksen tekemistä ja kirjautuneena tilillesi ehdot täyttävää varausta tehdessäsi. Pisteitä ei ansaita Expedian sivustolla tehtävistä varauksista silloin, kun et ole kirjautuneena tilillesi tai jos luot tilin varauksen tekemisen jälkeen, mutta ennen matkan päättymistä. Ohjelman jäsenenä saat tiettyjä tiliä koskevia päivityksiä, kuten piste- tai jäsentasotietosi sisältäviä tiliotteita. 

Jäsenet voivat sulkea tilinsä milloin tahansa soittamalla asiakaspalvelukeskukseen. Mahdollisuutesi ansaita ja lunastaa pisteitä sekä saada ohjelmaan kuuluvia etuja poistetaan tilisi sulkemisen jälkeen. Jos suljet tilisi, et voi enää avata profiiliasi tai tarkastaa tiliyhteenvetoasi, minkä lisäksi et saa pisteitä tulevista varauksista etkä voi käyttää lunastettavia palkintoja tuleviin varauksiin, ja pisteet vanhenevat välittömästi tilin sulkemisen jälkeen. Et voi uudelleenaktivoida suljettua tiliä. Jos haluat liittyä ohjelmaan tulevaisuudessa uudelleen, sinun on luotava uusi tili.    

Pisteitä voi ansaita vain ehdot täyttävän varauksen tekemiseen käytetyn tilin omistaja. Matkustajiksi matkasuunnitelmaan merkityt ylimääräiset henkilöt eivät ansaitse pisteitä. Mikäli toimit matkanjärjestäjänä ja varaat matkan toiselle henkilölle käyttäen Expedia-tilisi järjestäjäasetuksia, se henkilö, jonka tiliä käytät matkan varaamiseen, ansaitsee pisteet ehdot täyttävästä varauksesta vain, mikäli hänen Expedia-tilinsä on liittynyt ohjelmaan ja hänellä on aktiivinen tili. 

Kun olet tehnyt ehdot täyttävän varauksen, ansaittavissa oleva pistemäärä pidetään odotustilassa. Ehdot täyttävän varauksen varaushetkellä laskettu odottavien pisteiden määrä perustuu varatun matkasuunnitelman tietoihin. Varattuun matkasuunnitelmaan tehtävien muutosten ja peruutusten myötä odottavien pisteiden arvioitu määrä ja matkasuunnitelmasta ansaittava todellinen pistemäärä voivat erota toisistaan.  Odottavia pisteitä ei voi käyttää lunastettaviin palkintoihin. Jotta odottavat pisteet voisivat muuttua saatavilla oleviksi, ehdot täyttävän varauksen on ensin toteuduttava, ja pisteet ovat saatavilla tililläsi alla olevassa Pisteiden kirjaaminen/täsmäytys -taulukossa esitettyjen aikataulujen mukaisesti. Kun pisteet ovat käytettävissä, jäsen voi käyttää niitä lunastaakseen palkintoja.  

Pisteitä ei voi ansaita palveluntarjoajien veloittamista muutos- tai peruutusmaksuista.

Jos käytät kuponkia ehdot täyttävän varauksen tekemiseen, kupongin arvo vähennetään ennen pisteiden laskemista. Mikäli palveluntarjoajalle on maksettava lisämaksuja matkan, sisäänkirjautumisen tai uloskirjautumisen aikana (kuten kaupunkivero tai lomakeskusmaksu), kyseisiä summia ei oteta huomioon pisteitä laskettaessa (myös silloin, kun kyseinen summa sisältyy varaushetkellä näkyvään kokonaissummaan). 

Jos varauksen tekemiseen on käytetty pisteitä tai palkintokuponkia, jäsen ei voi ansaita pisteitä tai bonuspisteitä kyseisestä varauksen osasta.

Expedia pidättää oikeuden mitätöidä tai peruuttaa milloin tahansa kaikki odottavat tai käytettävissä olevat pisteet, jotka on ansaittu matkasta, jota ei ole toteutettu.  

Pisteet mitätöidään tai peruutetaan tilanteissa, joissa jäsen saa hyvityksen tai hyvityskupongin Expedialta, palveluntarjoajalta, pankilta tai kortinmyöntäjältä. Mikäli jäsen saa osittaisen hyvityksen tai hyvityskupongin Expedialta tai palveluntarjoajalta peruutusajan sisällä tehdystä peruutuksesta, pisteitä ei ansaita. Mikäli jäsen saa osittaisen hyvityksen tai hyvityskupongin Expedialta tai palveluntarjoajalta, ja pisteitä on lunastettu ehdot täyttävän varauksen maksamiseksi joko osittain tai kokonaan, käytetyt pisteet palautetaan jäsenen tilille.  Expedia mitätöi tai peruuttaa pisteet, jotka on ansaittu petollisesti, vilpillisesti tai väärennetyin tiedoin. 

Mikäli tilisi tiedot eivät kuvasta oikeaa pistemäärää, jonka sinun olisi pitänyt Expedian mukaan saada, Expedia pidättää oikeuden ilmoittaa sinulle kyseisestä epätarkkuudesta ja muokata pistesaldoasi korjatakseen kyseisen epätarkkuuden. Jos uskot, että tililläsi on ollut epäilyttävää toimintaa, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Mikäli käy ilmi, että olet ollut petoksen uhri, ansaitsemasi pisteet voidaan siirtää uudelle tilille. 

Jos uskot, että et ole saanut oikeaa pistemäärää ehdot täyttävästä varauksesta, sinun on otettava yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluttua matkan toteutumisesta. Expedia tekee (kohtuuden rajoissa) lopullisen päätöksen siitä, onko jonkinlainen muutos pisteissä perusteltu kyseessä olevan matkan kohdalla. Pisteitä ei missään tapauksessa siirretä odottavista käytettävissä oleviksi aiemmin kuin alla olevassa Pisteiden kirjaaminen/täsmäytys -taulukossa on ilmoitettu.